PROJEKT budowy Ośrodka Zdrowia. 2022-2024
PROJEKT budowy Ośrodka Zdrowia. 2022-2024

SPRAWOZDANIE

Z POCZĄTKÓW PRAC BUDOWLANYCH

OŚRODKA ZDROWIA W TCHOLLIRÉ

 

Misja w Tcholliré, założona w 1977 roku, należy do Regionu Afrykańskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Zgromadzenie podjęło decyzję budowy Ośrodka Zdrowia z oddziałem położniczym dla mieszkańców miasta i okolicy.

 

Liczba mieszkańców wynosi około 63 467 osób. Obecnie sytuacja zdrowotna jest nieco lepsza, ponieważ w pobliskim szpitalu jest 4 lekarzy, którzy jednak dość często są nieobecni.

 

Dystrykt zdrowia w Tcholliré posiada szpital powiatowy i dwa ośrodki zdrowia, które niestety nie są zbyt dobrze wyposażone jeśli chodzi o pielęgnację pacjentów i potrzebne dla nich lekarstwa. Niemniej  w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiła znaczna poprawa opieki zdrowotnej i wyposażenia szpitala powiatowego. Dyrektor dokłada wszelkich starań, aby szpital zapewniał ludności minimum tego co trzeba.

 

Chcąc polepszyć opiekę medyczną i zaoferować najlepszą jakość pielęgnacji:

 

 • Ofiarować przyzwoitą i wysokiej jakości opiekę medyczną nad chorymi dziećmi i dorosłymi.

 • Objąć szczególną opieką dzieci w wieku przedszkolnym (dzieci poniżej 5 lat).

 • Roztoczyć medyczną opiekę prenatalną nad kobietami w ciąży i zapewnić im bezpieczny poród.

 • Wsłuchać się w potrzeby kobiet i dziewcząt.

 • Organizować kursy sanitarne i działania profilaktyczne dotyczące istniejących chorób.

 

 

Ten projekt ma służyć poprawie zdrowia wszystkich mieszkańców Tcholliré, zwłaszcza dzieci i kobiet, które są najbardziej wrażliwe w naszym regionie; pozwoli zmniejszyć liczbę zachorowań i skierowań chorych do szpitali regionalnych (w Garoua i w Ngaoundéré) oraz zmniejszy śmiertelność i zachorowalnośćpopulacji w naszym regionie.

 

Personel Ośrodka Zdrowia będzie mógł towarzyszyć chorym we wszystkich obszarach ich życia i według środków jakimi dysponują. Będziemy mogli również uczynić realną obecność Jezusa Chrystusa poprzez naszą służbę pośród chorych i potrzebujących.

 

I tak:

 

 • Decyzja i błogosławieństwo naszych Przełożonych zakonnych oraz ks. arcybiskupa Garoua mgr Faustin Ambassa Ndjodo były impulsem, by podjąć odpowiednie kroki z władzami miasta Tcholliré.

 • W roku 2018, decyzją pana prefekta, jego zastępcy i burmistrza dano nam teren o powierzchni 7 144 m² przy wyjeździe z miasta , w dzielnicy Galké.

 • W lutym 2021 roku podczas wizyty kanonicznej, matka generalna M. Dąbrówka Augustyn i ekonomka generalna sM. Samuela Kokott zezwoliły na budowę ogrodzenia przychodni.

 • Dnia 22 marca 2021 r.odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego oraz modlitwa i błogosławieństwo na rozpoczęcie prac.

 • Dnia 26 czerwca 2021 r.zakończono prace nad ogrodzeniem terenu posesji. Dziękujemy Bogu za to, że pozwolił nam zbudować ten mur pomimo braku wody w odwiercie.

 • I właśnie z powodu braku wody prace budowlane zostały zatrzymane.

 • Z początkiem roku 2022, poprosiłyśmy delegata szkoły podstawowej Mayo Rey, który zezwolił nam na wykopanie studni głębinowej na przylegającym do naszej, posesji podwórku szkolnym. W ten sposób Ośrodek Zdrowia podzieli się wodą ze szkołą podstawową.

 • W marcu 2022 r.znaleźliśmy źródło wody i odwiert się udał. Teraz trzeba będzie zrobić wieżę ciśnień, aby wciągnąć ją na teren ośrodka zdrowia.

 

 

Projekt budowy Ośrodka Zdrowia w Tcholliré jest otwarty, służyć będzie dziełom dobroczynnym, jest w sercu i w modlitwie Zgromadzenia.  Z całego serca dziękujemy za ofiary finansowe już złożone na wsparcie tego projektu, za wszelkie modlitwy i ofiary duchowe zanoszone Bogu w tej intencji. Prosimy gorąco o kontynuację, ponieważ koszt budowy przekracza nas, jak i tutejszą społeczność.

 

Pozdrawiamy serdecznie i zapewniamy o naszej życzliwości i że ciąg dalszy nastąpi.

 

s.M. Bernadette Balana Kogni

 

Aktualny wygląd prac budowlanych Ośrodka Zdrowia.