s.M. Joséphine Djoda

Jest Kamerunką z plemienia Mundang. Odkrywszy Boże powołanie, do Zgromadzenia wstąpiła w 2001 roku. Obecnie przewodzi Siostrom na placówce w Mokolo i pracuje w Ośrodku Rohan Chabot dla osób trędowatych i ich rodzin. Zajmuje się duszpasterstwem chorych i towarzyszy grupom kobiet w całym dekanacie.Wypełnij deklarację patronatu misyjnego