Patronat misyjny
Jedną z form pomocy misjom jest Patronat misyjny. Polega on na objęciu opieką duchową i materialną jednej misjonarki naszego Zgromadzenia. Osoba, która włączy się w dzieło Patronatu misyjnego zobowiązuje się do codziennej modlitwy za swoją misjonarkę oraz do złożenia ofiary na prowadzone przez nią dzieła. W dowód wdzięczności ze strony Zgromadzenia i danej misjonarki ”Patron” otrzymuje błogosławieństwo Ojca św. Franciszka oraz dar duchowy w formie comiesięcznych Mszy świętych i stałych modlitw Zgromadzenia. Modlitwą obejmujemy zarówno żywych jak i zmarłych Przyjaciół Misji. Każdy, kto włączy się w dzieło Patronatu Misyjnego zostaje włączony do Grona Przyjaciół Misji naszego Zgromadzenia.
Przyjaciele Misji, to Ci, którzy chcą włączyć się w łańcuch kochających serc i dzielić chleb z najbiedniejszymi, szczególnie zaniedbanymi, opuszczonymi i głodnymi dziećmi, w myśl słów bł. Edmunda Bojanowskiego Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, który przekazując Siostrom troskę o dziecko powiedział:
„Dziecko jako najdroższy skarb Pana Jezusa niech z miłością pielęgnują..."
DEKLARACJA PATRONATU MISYJNEGO

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Parafia pod wezwaniem:
Siostra objęta patronatem:
Data podjęcia patronatu:
TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z polityką prywatności Administratora danych