Znalezione wpisy z tagiem: kobieta
Najpiękniejsza z kobiet

Maryja jest wzorem macierzyństwa. Ona wie czym jest macierzyństwo fizyczne i macierzyństwo duchowe. Każda mama na ziemi nosi ...

Więcej
Maryja w moim życiu - świadectwo

Będąc otwartą na życie, które jest darem Boga, upodabniam się do Maryi. A dzięki temu Maryja jest dostępna dla ...

Więcej
Miłosierdzie jest konkretnym działaniem miłości

Zanurzmy swoje życie w Miłosiernej miłości Boga, która otwiera nam najpiękniejszą drogę, która prowadzi w otwarte ramiona Miłosiernego Ojca.

Więcej
Zostawić swój dzban

III Niedziela Wielkiego Postu

«O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi ...

Więcej
Sytuacja, która nas przerasta

Ojciec Święty chodzi od kościoła do kościoła i błaga, by Bóg wspomógł nas, by zatrzymał tę okropną zarazę. Arcybiskup Mediolanu ...

Więcej
I znów PYTANIE O MIŁOŚĆ!

VI Niedziela zwykła

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, ...

Więcej
O życiu zakonnym i charyzmacie bł. Edmunda

Powołanie to wiekie obdarowanie przez Boga na drodze, po której On prowadzi i przemienia człowieka według woli Bożej w świetle Odwiecznej ...

Więcej
Różaniec z bł. Edmundem Bojanowskim

Nie bój się zawierzać swojego życia Maryi przesuwając różaniec w swoim ręku. Ona poprowadzi - podobnie jak poprowadziła bł. Edmunda ...

Więcej
Perspektywa przyszłości

XXXII Niedziela zwykła

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Więcej