Animatorki Dzieci Maryi i Judyta...
Animatorki Dzieci Maryi i Judyta...

A Judyta donośnym głosem zaczęła wołać do Pana tymi słowami: Panie, Boże mego praojca, Symeona, (…) nie w ilości jest Twoja siła, ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem poniżonych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję. /Jdt, 9, 1.11/


W roku szkolnym 2018/19 na skupieniach dziewcząt, które w swych parafiach prowadzą grupy Dzieci Maryi, szukamy inspiracji do pięknego życia. Spotkania mają chrakter wyciszenia i określoną tematykę. 1 grudnia br. w Panewnikach odbyło się takie, kolejne już, spotkanie formacyjne.  Jako przykład służą nam sylwetki kobiet z Biblii. Tym razem, wybraną postacią była Judyta. Postać starotestamentalna ukazała nam moc modlitwy i pełnego zaufania Bogu. W naszych rozważaniach poszukiwałyśmy odpowiedzi na pytania: Na czym polegała siła i mądrość Judyty? Jak, za jej przykładem, otwierać się na Boże prowadzenie?

 

 

Spotkanie zbiegło się z rozpoczynającym się czasem Adwentu. Ta okoliczność sprzyjała do porównania postaci Judyty z postacią Maryi. Nie miałyśmy wątpliwości, że ich wewnętrzna siła i piękno miały źródło w samym Bogu. Miałyśmy czas Eucharystii, adoracji, medytacji, zajęć warsztatowych i przede wszystkim przeżywania wiary we wspólnocie.

 

 

Następne spotkanie niebawem. Zapraszamy!

 

s.M. Ewa