Patronat misyjny
Jedną z form pomocy misjom jest Patronat misyjny. Polega on na objęciu opieką duchową i materialną jednej misjonarki naszego Zgromadzenia. Osoba, która włączy się w dzieło Patronatu misyjnego zobowiązuje się do codziennej modlitwy za swoją misjonarkę oraz do złożenia ofiary na prowadzone przez nią dzieła. W dowód wdzięczności ze strony Zgromadzenia i danej misjonarki ”Patron” otrzymuje błogosławieństwo Ojca św. Franciszka oraz dar duchowy w formie comiesięcznych Mszy świętych i stałych modlitw Zgromadzenia. Modlitwą obejmujemy zarówno żywych jak i zmarłych Przyjaciół Misji. Każdy, kto włączy się w dzieło Patronatu Misyjnego zostaje włączony do Grona Przyjaciół Misji naszego Zgromadzenia.
Przyjaciele Misji, to Ci, którzy chcą włączyć się w łańcuch kochających serc i dzielić chleb z najbiedniejszymi, szczególnie zaniedbanymi, opuszczonymi i głodnymi dziećmi, w myśl słów bł. Edmunda Bojanowskiego Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, który przekazując Siostrom troskę o dziecko powiedział:
„Dziecko jako najdroższy skarb Pana Jezusa niech z miłością pielęgnują..."
sM. Aleksja Skucha
sM. Agnès Togou
sM. Anna Boguszewska
sM.Bénédicte Madjélé
sM. Benigna Boguszewska
sM. Bernadette Balana Kogni
sM. Céline Mongoulkou
sM.Faustine Mahimi
sM.Françoise Aisatou
sM. Joséphine Djoda
sM. Józefa Franke
kand. Gracia
sM. Nikodema Ciupka
sM. Oliwia Kwiecień
sM. Paschalis Brzezinka
sM. Paulina Megier
sM. Thérèse Mapouh
sM. Veronique Matépouli
sM. Vianeya Wilczek
sM. Izabela Hasler
sM. Catherine Naoumy
s.M. Miriam Tongou
sM. Ezechiela Szewczyk
sM. Maksymiliana Grzenkowicz