Jak żyć, jeśli dobrze już było?
Czym i kiedy można się cieszyć?
4 myśli bł. Edmunda o chrzcie, białej sukience i życiu
Człowiek - zdolny do przyjęcia Boga, otwarty na doświadczenie
Jak żyć, jeśli dobrze już było?
Czym i kiedy można się cieszyć?
4 myśli bł. Edmunda o chrzcie, białej sukience i życiu
Człowiek - zdolny do przyjęcia Boga, otwarty na doświadczenie
Jak żyć, jeśli dobrze już było?

Nie musi być i nie będzie w życiu tylko dobrze. Co więcej, nie jest to dobry znak, kiedy w życiu jest tylko dobrze. Ale to nie okoliczności czynią życie dobrym, ... czytaj więcej >

Czym i kiedy można się cieszyć?

Radości człowiek nie osiąga sam z siebie. Ona jest owocem Ducha Świętego. Maryja pokazuje, że źródło radości nie jest z tego świata.

czytaj więcej >
4 myśli bł. Edmunda o chrzcie, białej sukience i życiu

Nie ma sprzeczności między prawem wzrostu, jaki istnieje, a dolą dziecka, w jakiej Bóg chce, aby człowiek trwał. Dziecięctwo w Duchu jest pozornie statyczne, tak naprawdę jest ono „współ-czynnikiem” pokory ... czytaj więcej >

Człowiek - zdolny do przyjęcia Boga, otwarty na doświadczenie

Człowiek - zdolny do przyjęcia Boga. Na ile i jak możliwe jest doświadczenie Boga?

czytaj więcej >
Pozwolić powołaniu stać się wyborem

III Niedziela Zwykła
„Zostawili łódź i ojca i poszli za Nim”

Więcej
Radość dawania

Wszystko po to, by dziecko czuło się dla kogoś ważne a my… czujemy się potrzebni.

Więcej
Z nowicjackiego podwórka

Na nowicjacie zimie mówimy stanowcze: „Nie!”. Bo choć za oknami aura sprzyja raczej „kanapowemu” stylowi życia, my jednak nie ...

Więcej
Dla starszych i osamotnionych

Jak zaangażować dzieci do podzielenia się

radością Bożonarodzeniową z osobami chorymi i starszymi?

Więcej
Ż życia świetlicy w Witebsku

Radość to dusza dzieci a jednoczęśńie ich pragnienie.

Więcej
Świętowanie w Rydułtowach w Dzień Młodzianków

W ramach rydułtowskiej Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego powstała grupa dzieci podopiecznych

Więcej