Czwarte Spotkanie Fatimskie - sierpień
Czwarte Spotkanie Fatimskie - sierpień

W sierpniu dzieci nie spotkały się z Maryją 13 dnia miesiąca ponieważ zostały zatrzymane na przesłuchania. Niezależnie od tego, na miejscu objawień zjawiły się tłumy ludzi. Do spotkania Pięknej Pani z dziećmi doszło 19 sierpnia.

 

 

Sam fakt przesłuchań i uwięzienia były dla dzieci bardzo trudnym wydarzeniem. Lokalny starosta, niejaki Artur de Oliveira Santos, postanowił położyć kres „zabobonom” i wezwał rodziców z dziećmi na przesłuchanie do starostwa w Vila Nova de Ourém. Starosta przesłuchiwał dzieci, usiłując wydobyć z nich tajemnicę. Ponieważ pastuszki nie chciały niczego zdradzić, posunął się do zamknięcia ich w więzieniu. Opowiadał, że zostaną wrzucone do kotła z rozgrzanym olejem. Dla dzieci, które miały od 7 do 10 lat, była to psychiczna tortura. Zniosły ją dzielnie. Były autentycznie gotowe oddać życie za dochowanie wierności Matce Bożej. Tymczasem 13 sierpnia w Cova da Iria zgromadził się kilkutysięczny tłum, który czekał na Maryję przy dębie. Kiedy dzieci wróciły w końcu do domu 15 sierpnia, były pełne smutku, że nie spotkały się z Panią z nieba.

 

 

Do spotkania jednak doszło kilka dni później. Tak wspomina je Łucja: „Kiedy z Franciszkiem i jego bratem Janem prowadziłam owce do miejsca, które się nazywa Valinhos, odczułam, że zbliża się i otacza nas coś nadprzyrodzonego. Przypuszczałam, że Matka Boska może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta może Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby po nią poszedł. Ponieważ nie chciał iść, dałam mu 20 groszy; zaraz pobiegł po nią.Tymczasem zobaczyłam z Franciszkiem blask światła, któreśmy nazwali błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę Boską nad dębem skalnym.– Czego Pani sobie życzy ode mnie?

– Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria trzynastego i odmawiali codziennie Różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.

– Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Cova da Iria?

– Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacyntą i dwie inne dziewczynki ubrane na biało, drugi niech nosi Franciszek i trzech chłopczyków. Pieniądze, które ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj powstać.

– Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych.

– Tak, niektórych uleczę w ciągu roku – i przybierając wyraz smutniejszy, powiedziała: wiele czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu”.

 

Wybrane fragmenty opisanych objawień w Fatimie na podstawie Wspomnień Siostry Łucji. Tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria, Fatima, grudzień 2002)

 

 

Refleksja

 

Dzieci młode wiekiem potrafiły dochować wierności tajemnicy. Dały słowo i wywiązały się z niego. Wielką wartość ma słówo! Bóg wynagradza tę wierność. Jak jest w moim życiu? Czy potrafię dochować wierności danym obietnicom?

 

Ofiarowanie

 

Panie, kształtuj moje serce na wrażliwe, wierne i dyskretne.