Duch Święty budzi nas do świętości
Duch Święty budzi nas do świętości

X Niedziela Zwykła

"Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 3, 20 - 35


Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Wiele wątków odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Jezus wypowiada dziś takie zdanie: „jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać”. Mocne zdanie. Papatrzmy na swoje domy, swoje rodziny, wspólnoty. Jakie w nich panują relacje? Jeśli jesteśmy skłóceni nie możemy się ostać. To jest konsekwencja naszych wyborów, decyzji, czynów. Jakże możemy być świadkami Jezusa na zewnątrz, jeżeli wewnątrz we własnym domu nie ma między nami zgody? To będzie hipokryzja. Sprawa warta przemyślenia.
Kolejnym tematem poruszonym w dzisiejszej Ewangelii jest grzech przeciwko Duchowi Świętamu, grzech, który nie będzie przebaczony. Może już nie raz zastanawialiśmy się o jaki grzech tutaj chodzi. Na ten temat możemy znaleźć wiele mądrych wypowiedzi. Tak bardzo ogólnie chodzi tu o stałą postawę przeciwko Bogu. Z jednej strony to pewna zuchwałość np. jeżeli chodzi o życie w grzechu. Takie nastwienie, że mogę grzeszyć, bo pójdę do spowiedzi i Pan Bóg i tak mi przebaczy. A druga skrajność to całkowite zwątpienie w dar Bożego miłosierdzia. Duch Święty jest Tym, któy nas uświęca, który budzi nas do świętości. Jeżeli nie przyjmujemy Go to narażamy się na sytuację o której dziś mówi nam Pan Jezus.
I trzeci temat, któy wyłania się z dzisiejszego Słowa to temat krewnych Jezusa. On sam mówi, że jego rodziną są ci, któzy pełnią wolę Ojca. I jakże to jest piękne. Maryja jako pierwsza najpełniej wypełniła wolę Bożą. Ona jako pierwsza zasłużyła na tytuł Matki Jezusa. Tak więc, wbrew pozorom, Jezus nie odrzuca ani nie pomniejsza tutaj osoby Matki. Pełnić wolę Bożą oznacza być otwartym na Ducha Świętego i Jemu pozwolić kierować naszym życiem. Wtedy z pewnością nie popełnimy grzechu, który nie mógłby by nam odpuszczony. Wtedy też nasz dom będzie domem pełnym miłości, zgody i dobra.  A taki dom się ostanie.
- Jaki jest mój dom?
- Jaką postawę przyjmuję wobec Ducha Świętego?
- Co przeszkadza mi  w wiernym wypełnianiu woli Ojca?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 

Napełnij mnie Panie swoim Duchem. Niech On będzie obecny w moich codziennych decyzjach i wyborach. Niech będzie obecny w moim życiu, w miejscu pracy i wszędzie tam, gdzie mnie postawisz. Amen
 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Proś często Ducha Świętego, by pomagał ci wypełniać wolę Ojca.

 

s.M. Damiana Szmidt

X