Jedyna słuszna droga
Jedyna słuszna droga

Niedziela Trójcy Świetej

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

 

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 16, 12- 15


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Po raz kolejny w swojej Ewangelii Jezus mówi nam o Duchu Świętym. Tym razem  przedstawia Go jako Ducha Prawdy, który wszystko nam objawi, który doprowadzi nas do całej prawdy.  O jakiej prawdzie mówi Jezus? Jezus nie może powiedzieć uczniom wszystkiego. Oni nie rozumieją Jego słów. Nie może już dziś powierzyć im wszystkiego, co powinni wiedzieć. Nie są w stanie zrozumieć wielu rzeczy zanim Jezus nie zostanie uwielbiony. Duch Święty pomaga wspólnocie Kościoła wypełniać wszystko, co Jezus nam zostawił, pomaga nam trwać z Jego nauce i być prawdziwie Jego uczniami. My żyjemy dziś wiele lat po tych wydarzeniach. Otrzymaliśmy już Ducha Świętego. Ale i nam zdarza się, że nie wszystko rozumiemy, że czasem nie wiemy do końca jak się zachować, jaką decyzję podjąć. Duch Święty doprowadza nas do prawdy, doprowadza do poznania woli Bożej i uczy jak żyć w konkretnych sytuacjach naszej codzienności. Pytajmy dziś siebie:
- Którą z prawd Bożych najtrudniej mi przyjąć?
- Czy żyję w ciągłej obecności Ducha Świętego?
- Czy żyję w prawdzie?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Przyjdź Duchu Święty i doprowadź mnie do całej prawdy. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Żyj w prawdzie.

 

s.M. Damiana Szmidt