Od Nazaretu do Ain Karim
Od Nazaretu do Ain Karim

Doświadczeniu wiary towarzyszy pragnienie podzielenia się swoimi przeżyciami i odczuciami z drugim człowiekiem. Wzruszającą jest chwila, gdy Maryja z pośpiechem udaje się w góry...

 

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja”…(Łk 1,26-38) i właśnie tam, w tej niepozornej wiosce rozpoczął sie dialog, który zmienił bieg historii, dialog prostej, młodej dziewczyny z Bożym Posłańcem – archaniołem Gabrielem, dialog niezwykły… dialog wiary. Maryja, w której życiu jest obecny Bóg wchodzi w ten dialog. I chociaż w pytaniu jakże się to stanie skoro nie znam męża wyraża się wątpliwość człowieka nie rozumiejącego do końca sytuacji w której się znalazł, to jednak Maryja pytając i prosząc o wyjaśnienie już przyjmuje propozycję Boga.

 

W dialogu wiary Maryja otwarła serce na moc Ducha świętego. Jej fiat i pokorne przyjęcie woli Ojca prowadzą do działania. Doświadczeniu wiary towarzyszy pragnienie podzielenia się swoimi przeżyciami i odczuciami z drugim człowiekiem. Wzruszającą jest chwila, gdy Maryja z pośpiechem udaje się w góry, do swej krewnej Elżbiety. Przemierza góry, pokonuje własną słabość i zmęczenia, by podzielić się doświadczeniem Boga z bliskim człowiekiem. Nie zważa na trudności, biegnie by służyć, by dzielić sie radością wybrania, radością serca przepełnionego Bogiem.

 

Szczęście serca przepełnionego Bogiem, które jest wynikiem Jego obecności w duszy człowieka prowadzi do pragnienia pełnienia Jego woli. Maryja, która doświadcza stanu tej szczęśliwości służy dziełu Boga z gorąca miłością. Św. Elżbieta potwierdza tę prawdę i mówi o wielkości szczęścia Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" (Łk 1,42). Dwie matki łączą się w doświadczeniu wiary, łączą się w doświadczeniu radości. Z ich pierwszego spotkania pełnego szczęścia rodzi się radość dnia codziennego… Maryja pozostaje u swej krewnej, by służyć matce i jej dziecku. W prostych gestach pomocy, opieki i towarzyszenia w zmaganiu się z codziennością Maryja potwierdza radość odkrycia Boga i wiarę w Jego Opatrzność.

 

Maryja – Przewodniczka po ścieżkach wiary, znak otwarcia na Słowo Ojca, znak dialogu wiary, który rozpoczyna się gdy otwieramy się na Słowo Boga, staję sie bliska każdemu człowiekowi, który pragnie swym życiem odpowiadać na Boże wezwania.

 

Nazaret – wioska cudów…

…bo Bóg patrzy inaczej.

 

sM. Eligia Garbacz