Rekolekcje w Istebnej
Rekolekcje w Istebnej

W istebniańskim kościele odbyły się coroczne rekolekcje dla Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, które prowadził ks. proboszcz Tadeusz Pietrzyk. Bardzo ucieszyła nas obecność czterech gości ze wspólnoty w Bieruniu oraz kilku sympatyków. Trzeciego dnia rekolekcji zaszczyciła nas swoją obecnością również s.M. Patrycja.

 


Spotkania odbywały się wieczorami od 20 do 22 listopada. Każde z nich rozpoczynaliśmy mszą św., aby następnie wysłuchać bogatej w treść konferencji i zakończyć adoracją Najświętszego Sakramentu. Temat rozważań rekolekcyjnych brzmiał: ,,Ojcostwo, prostota i zaufanie Opatrzności Bożej przez bł. Edmunda”. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele o wspaniałej drodze opieki nad innymi i troski o drugiego człowieka, jaką wybrał nasz patron. Nie tłumił on w sobie ojcowskich uczuć, ale rozwijał je, okazując dzieciom największą troskliwość, czułą opiekę, serdeczność i przywiązanie. Jego postawa uczy nas, że ojciec powinien mieć świadomość swojej  wychowawczej roli. Należy także podtrzymywać i umacniać charyzmat ojcostwa wśród współczesnych  mężczyzn, wpatrując się we wzór bł. Edmunda, który uczy wierności w rzeczach małych i miłości do Boga. Zaufanie Bożej Opatrzności było istotnym elementem jego osobistej pobożności. Bezgranicznie zawierzył Bogu oraz czcił i miłował Matkę Bożą. Często, gdy po ludzku sądząc, nie było wyjścia z trudnej sytuacji, on zawierzał Bożej Opatrzności siebie i swoje dzieło. Wsłuchując się w słowa rekolekcjonisty, każdy z nas musiał odpowiedzieć sobie na pytanie czy i my potrafimy ufać Bogu w sytuacjach pozornie beznadziejnych i dla nas niezrozumiałych?

 

Prośmy Pana Boga o łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego wolą na wzór Ojca Edmunda, który był otwarty na Boże działanie. Potrafił dostrzec, jak Boże plany są inne od ludzkich zamierzeń, bowiem ,,człowiek układa, a Pan Bóg włada”. Całe jego życie naznaczone było miłością do bliźniego, ciągłą pamięcią o tych, którzy cierpią, zapominając przy tym o sobie. Bł. Edmund jaśniał wśród ludzi cnotą prostoty. Nie wynosił się nad ubogich i prostych, ale służył każdemu.

 

Dziękując Bogu za dar tak wielkiego człowieka, starajmy się codziennie naśladować jego heroiczne zaufanie Bożej Opatrzności, a także miłość i szacunek dla bliźnich. Listopadowe rekolekcje były wspaniałym czasem z Panem Bogiem i bardzo nas ubogaciły duchowo. Ufamy, że z nowymi siłami oraz pokorą będziemy przemieniać naszą codzienność.

 

Ela Fiedor