Sympozjum na Bobolanum
Sympozjum na Bobolanum

“Ochronić wychowując. Promocja dzieł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” – taki temat przyświecał spotkaniu odbytemu w sobotę 28 października na Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie.

 

Ogólnopolską konferencję naukową objął swym honorowym patronatem m.in. kard. Zenon Grocholewski, postulator kanonizacji XIX-wiecznego działacza katolickiego. Organizacją zajęły się z kolei, poza jezuicką uczelnią, duchowe córki autora omawianych dzieł, czyli siostry służebniczki, a także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

Uczestnicy spotkania skupili się głównie na myśli wychowawczej, jaka wypływa z pism bł. Edmunda.

Dokładny program wydarzenia dostępny jest m.in. na stronie internetowej Collegium Bobolanum.

 

Tomasz Matyka SJ

Za: www.jezuici.pl