Tajemnice bolesne
Tajemnice bolesne

Tajemnica I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Wołam do Ciebie, Duchu Święty, przyjdź do nas z darem modlitwy.
Naucz mnie kontemplować Oblicze Twego Syna w każdej chwili radości, ale także w każdym moim Ogrójcu. Ucz oczekiwać pocieszy jedynie od Ciebie, abyśmy Twoim Duchem, który we mnie się modli, potrafiła wchodzić w każdą wolę Bożą wobec mojego życia. Wobec każdej próby, cierpienia chce powracać w duchu modlitwy do Getsemani, aby uczestniczyć wraz z Tobą, Duchu Święty, w modlitwie Jezusa: „Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie”

 

Tajemnica II Biczowanie Pana Jezusa
Wołam do Ciebie, Duchu Święty, przyjdź z darem cierpliwości
Jezus objawia się jako człowiek dotknięty cierpieniem. Potrafił cierpieć. Ucz mnie Duchu Święty, żyć po Bożemu w każdym cierpieniu. Niech żadne cierpienie w moim życiu nie będzie zmarnowane, ale niech uszlachetnia moje serce cierpliwością. Tylko cierpliwy potrafi cierpieć, i tylko w cierpieniu nauczymy się cierpliwości. Jezus nie walczył przy słupie katowskim z siepaczami, ale właśnie tam brał cierpliwie na siebie wszystkie moje słabości. Ześlij mi, Duchu Święty, dar cierpliwości, który pomoże mi budować coraz głębszą i trwalszą więź z Tobą.

 

Tajemnica III Cierniem koronowanie
Wołam do Ciebie, Duchu Święty, przyjdź z darem pokory
Jak pogodzić powołanie do świętości z widok cierniowej korony? Czy tak będzie też w moim życiu? Nie odnajdę odpowiedzi bez daru pokory. Świętość to cel, a drogą jest pokora, która potrafi przyjąć także cierniową koronę. Ucz mnie pamiętać Duchu Święty, że Jezusowi założyli cierniową koronę. Popłynęła krew, a z nią popłynęła łaska. Skrusz moje serce pokorą, abym umiała dobrowolnie przyjmować „koronę ciernia”, z której płyną łaski. Chcę powiedzieć Ci dzisiaj moje pokorne „tak” na cierniowa koronę w moim sercu.

 

Tajemnica IV Droga Krzyżowa
Wołam do Ciebie, Duchu Święty, przyjdź z darem odwagi
Mogę ciągle pytać „Dlaczego?” Mogę pytać „Czy to nie za dużo?” Jezus jednak uczy mnie odwagi na drodze powołania. Uczy mnie chodzić w moim powołaniu kążdą drogą, także krzyżową. Duchu Święty, rozpalaj we mnie charyzmat łaski Bożej i powołania, abym z prostotą i miłością, z krzyżem na ramieniu czy rękami wznoszonymi do uwielbienia – zawsze odważnie potrafiła Tobie służyć. Duchu Święty, otwieraj moje serce na Twoje wołanie w czasie Jezusowej Drogi krzyżowej: „Pójdź za Mną!”

 

Tajemnica V Ukrzyżowanie
Wołam do Ciebie, Duchu Święty, przyjdź z darem ofiarnej miłości
Natchnij moją duszę na nowo pragnieniem miłości bez granic, abym uwierzyła, że miłość jest miłością, gdy daję tyle, ile dał mi Jezus. Pomóż mi, Duchu Święty, swoją łaską, abym z dnia na dzień potrafiła dawać ci wszystko. Jezus osiągnął pełnie miłości ofiarnej, gdy powiedział: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha mego”. Chociaż ciągle chcę coś „ocalić” i zachować dla siebie, ucz mnie dawać Bogu coraz więcej, aby w ostatniej chwili mego życia mogła powiedzieć Twoją mocą Duchu Święty wraz z Jezusem: „Dopełniło się” Amen

 

siostra nowicjuszka Katarzyna Brodziak