To jest Chleb żywy, który zstąpił z nieba
To jest Chleb żywy, który zstąpił z nieba

XIX Niedziela Zwykła
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 6, 41-51

 


Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


Jezus Syn Boga, a Bóg Jedyny zarazem, przyszedł na ziemię, aby nam dać Życie. Życiem jest On Sam. Bóg stał się człowiekiem - by zamieszkać wśród ludzi i żyć ich życiem. Stał się człowiekiem, by za ukochane swe dzieci dać swoje życie. Bóg stał się wreszcie Chlebem by w pełni zjednoczyć się z każdym człowiekiem. Bóg stał się chlebem, by każdy z nas przyjmując Go - żył na wieki.

Logika Boża jest bardzo prosta. Wszystko to z wielkiej Miłości Boga do człowieka. A z czym spotka się Jezus? Żydzi szemrali przeciwko Niemu! Każdy kto nie jest otwarty na Miłość Boga wcześniej czy później staje przeciwko Niej. Oddalając się od Miłości – oddalamy się od Prawdy i… zaczyna się. Najpierw tak niewinnie: od szemrania.
- Czy dziękuję Jezusowi za Jego Święte Ciało?
- Czy dokładam wszelkich starań by wiara we mnie była żywą?
- Czy w mojej codzienności jest szemranie przeciw Bogu lub braciom?

 


ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Boże bądź uwielbiony za Twoją obecność w moim życiu i wybacz te zachowania w których miejsce miłości przejmuje szemranie przeciw Tobie lub przeciw braciom.

 


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Każdego dnia podziękuję za obecność Jezusa w Komunii Świętej i czuwać będę nad swym językiem – by szemranie nie wyszło z moich ust.