LEŚNICA W ŻYCIU BŁ. EDMUNDA

Edmund Bojanowski zatrzymywał się w Leśnicy, ilekroć odwiedzał siostry w Porębie. Z Dziennika jednoznacznie wynika, że był w leśnickim kościele parafialnym, na probostwie, jak również w kościele cmentarnym gdzie uczestniczył we Mszy św. pogrzebowej. Posługa Sióstr Służebniczek na terenie Śląska rozpoczęła się w Dolinie Jozafata., w cieniu kościółka Matki Bożej Wniebowziętej. Już od pierwszych lat posługi sióstr na Śląsku szybko wzrastała liczba powołań z tego regionu. Poszerzał się także zakres posługi sióstr. Z czasem dom w Porębie okazał się zbyt mały i w 1884 r.dobudowano przy nim szpital. W latach 1905-1906 wzniesiono obszerną kaplicę i nowe dwupiętrowe skrzydło budynku.

 

LEŚNICA W ŻYCIU ZGROMADZENIA

 

W 1919 r.przełożona generalna Matka Adelheid Brendel zakupiła w Leśnicy część majątku należącego wcześniej do hrabiego Karla Ridingera. Pierwsze siostry przybyły do nowego klasztoru 12 XII 1919 r.Z czasem budynek rozbudowano. Na przestrzeni historii klasztor doświadczał dziejowych burz. W 1941 r.w klasztorze zamieszkali bałkańscy Niemcy, w wyniku czego siostry musiały go zupełnie opuścić. Na początku 1945 r.do Leśnicy wkroczyli Rosjanie, którzy klasztor podpalili osiedlając się w ocalałej jego części. Dopiero z końcem 1945 r.siostry mogły powrócić do zrujnowanego klasztoru. Obecnie pełni on siedzibę zarządu prowincjalnego, formacyjnego i jest ośrodkiem rekolekcyjnym dla różnych grup.

LEŚNICA

LEŚNICA, to miasto znajdujące się na południowo-wschodnim zboczu Góry Św. Anny. Centrum stanowi czworoboczny rynek wydłużony na osi wschodniej, z ulicami wybiegającymi z narożników. W południowo-zachodnim narożniku miasta, przy dawnych murach, znajduje się kościół parafialny, a poza obrębem miasta kościół cmentarny. Sama nazwa miejscowości wskazuje na dużą ilość lasów w tej okolicy. Nie wiadomo, kiedy powstała pierwsza osada. Po raz pierwszy nazwa Leśnica pojawiła się już w 1217 r.w dokumencie księcia opolskiego Kazimierza I. Od połowy XVIII w. nastąpił duży rozwój miasta, a było to związane z ruchem pątniczym do sanktuarium annogórskiego. Korzystną była też budowa stacji kolejowej, w pobliskich Zdzieszowicach, w połowie XIX w. Wzrastała także liczba mieszkańców narodowości polskiej i niemieckiej.

 

W czasie całej swojej historii miasteczko było niejednokrotnie niszczone przez wojny, pożary, epidemie. W XX w. Leśnica i jej okolice były miejscem krwawych walk powstańczych. Do najbardziej znanych należy bitwa pod Górą Św. Anny w 1921 r.Po podziale Górnego Śląska i odrodzeniu Rzeczypospolitej Polskiej, Leśnica pozostała po niemieckiej stronie granicy. W 1936 r.urzędową nazwę Leschnitz zamieniono na Bergstadt. Aktualnie, Leśnica jest nieustannie rozwijającym się miasteczkiem liczącym ponad 3 tys. mieszkańców. Nad miasteczkiem wznosi się, widoczna z daleka, wieża kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Trójcy, pierwotnie Św. Marcina. Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą z 1257 r.Obecnie stojąca świątynia została zbudowana w drugiej połowie XV w. Po pożarze w 1843 r.została gruntownie przebudowana.

 

Historia leśnickiej parafii rozpoczęła się przed 1257 r.Świadczy o tym dokument z 20 stycznia tegoż roku, informujący o istniejącym już kościele Trójcy Świętej. Kościół ten spłonął podczas pożaru w 1451 roku. Dopiero w roku 1498 wybudowano na jego miejscu kościół św. Marcina. Warto również udać się do kościoła cmentarnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, z XV w. Kościół ten położony jest na wzgórzu, 500 m od centrum miasta. Według opinii Komisji Uniwersytetu Wiedeńskiego, z 1919 r., w tym miejscu stała kiedyś świątynia pogańska. Obraz, znajdujący się w ołtarzu głównym jest co najmniej trzy razy przemalowany; pochodzi z XVIII w. Był czczony jako cudowny. Potwierdza to fakt, że za życia księdza Radcy Błażeja Howaliczki, zmarłego w 1942 r., wokół obrazu byłygromadzone wota. Papież Leon XIII, 26 VI 1895 r.nadał ołtarzowi tytuł „Uprzywilejowany”. Każdego roku w pierwsze święto Wielkanocne odbywa się tradycyjna procesja z kościoła parafialnego do kościoła Najświętszej Maryi Panny.