Cytaty - Miłość wzajemna

Gdybym tu miał zgromadzone wszystkie Siostry, to bym powtórzył im, co św. Jan umierając , uczniom swoim powiedział: Synaczkowie moi, kochajcie się, i ustawicznie to bym powtarzał: Siostry moje kochajcie się i kochajcie się. To możesz powtórzyć wszystkim, a resztę Duch Święty nauczy was.
Testament


Niech [Was] utrzymuje Pan Jezus Swą łaską najświętszą w tym duchu gorliwej jedności nierozerwalnej.
List do s. Leony Jankiewicz 1 VI 1867


Wszystko u nich [u sióstr] idzie jak najlepiej. Dzięki Bogu najmiłosierniejszemu za to wszystko!

Dz. 14.07.1857


W Bogu miłujcie się między sobą, jak trzy rodzone siostrzyczki, a żaden nieprzyjaciel w niczem Was nie przemoże. Sznur troisty niełatwo się przerywa - mówi mędrzec Pański. Bądźcież i Wy taką troistą i nierozdzielną związką mocną w miłości Bożej i wiernem wypełnianiu świętych obowiązków Waszych.
List do sióstr w Turwi z 17 III 1858


O ile tę miłość wzajemną między sobą zachowają, o tyle Jezus miłością swoją między nimi zamieszka.
R. 34


Nie widziałem u nich [sióstr] żadnej niechęci wzajemnej, owszem, bardzo serdecznym sposobem się porozumiały.
Dz. 13 V 1854

Jakże to już miły powstaje związek miłości siostrzanej pomiędzy Służebniczkami Ochrony.
Dz. 2 VIII 1854

Otóż i między Wami: ile razy widzę wzaje¬mną miłość, raduje się moje serce, bo jak ten sam św. Jan powiedział: „Kto mie¬szka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim”.
List do sióstr w Borku 19 II 1862


Nie umiem wypowiedzieć, jak mi ten obiad smakował, wspólnie go pożywając przy ubogim ich [sióstr] stole.
Dz. 16 X 1856


Serdecznie mnie ujęło to ich [siostrzane] przywiązanie wzajemne.
Dz. 17 VI 1854

Obyśmy tak wszyscy po bratersku żyć mogli!
Dz. 25 V 1854

 

Wszelką miłość do Boga odnosić i w miłości Bożej poświęcać się mają.

R. 32.

 

Każdy dowód wzajemnej miłości siostrzanej między Wami, sprawia prawdziwą sercu memu pociechę.

L. do Sióstr w Borku 19.02.1862

 

Miłość wzajemna wielka pomiędzy wszystkimi [Siostrami].

Dz. 26.08.1857