ECCE ANCILLA DOMINI

HASŁO ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK

 

Słowa „Ecce Ancilla Domini” (z łac. „Oto ja Służebnica Pańska”) wyjęte z Ewangelii według św. Łukasza 1, 38 są słowami Matki Bożej, które wyrażają przyjęcie Boga we własne życie i całkowitą zgodę na Boże plany względem Niej.  „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38) - te słowa są naszym hasłem, które wyznacza właściwy duch życiu i działalności. Odwołując się do wyrażenia Służebnica, którym Maryja nazywa siebie, odnajdujemy w nim wezwanie dla każdej służebniczki - będąc służebniczkami Maryi, przynależymy do Tej, która należy do Boga. Jesteśmy służebniczkami Służebnicy Pańskiej. 

 

Charakterystyczną cechą a zarazem i istotą naszej tożsamości będzie służenie Bogu i człowiekowi na wzór Maryi poprzez niesienie konkretnej pomocy dzieciom, młodym, chorym i ubogim. Za przykładem Matki Bożej chcemy być blisko człowieka, z człowiekiem i dla człowieka, aby pomóc odkrywać Boga żyjącego w ludzkich sercach i Obecnego w dziejach świata. Dla wspólnoty służebniczek żyć duchowością Służebnicy Pańskiej to akcentowanie ducha miłości służebnej, prostoty, zawierzenia Bożej Opatrzności. Zawołanie Maryi „niech mi się stanie według twego słowa” ukazuje zadanie służebniczki - nieustannie rozpoznawać Jezusa Chrystusa i poszukiwać Bożej Woli, być do dyspozycji Boga w konkrecie codziennego posługiwania. Cel do którego zmierzamy to czynić wszystko "na większą chwałę Bożą i część Niepokalnej Dziewicy".