Jubileusz Federacji
2016-06-20
Jubileusz Federacji Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny odbył się w sobotę, 18 czerwca w Luboniu. ...
Początki zgromadzenia
2014-04-13
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek datuje swój początek na dzień 3 maja 1850 roku. Z inicjatywy Edmunda Bojanowskiego ...
Pod zaborami - wyodrębnienie się gałązi zgromadzenia
2014-04-13
Do 1861 roku służebniczki pracowały tylko na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Dnia 30 listopada 1861 ...
Na ziemi śląskiej
2014-04-13
Wiadomość o polskim zgromadzeniu dotarła także na tereny Śląska. Inicjatywa sprowadzenia sióstr zrodziła się niemalże ...
Po odzyskaniu niepodległości
2014-04-13
W wyniku politycznych decyzji Śląsk został podzielony na: polski niemiecki i czeski. Tym samym również ...
Okupacja
2014-04-13
Siostry podejmowały pracę w szpitalach dla żołnierzy, w tzw. „Reservelazarett”, rezygnując z dotychczasowej działalności wśród ...
Służebniczki po II wojnie światowej
2014-04-13
W latach powojennych, w wyniku nowych ustaleń granicznych, Zgromadzenie na nowo musiało dokonać reorganizacji administracyjnej ...
Komunistyczna codzienność
2014-04-13
Komunistyczna rzeczywistość narzucała Zgromadzeniu określone formy posługi i obecności. Lata 60-te to likwidacja szpitali zakonnych ...
Po Soborze Watykańskim II
2014-04-13
Odnowa soborowa miała, zgodnie z decyzjami kolejnych kapituł:  zdrowe tradycje podtrzymać, dostosowując  apostolstwo  do potrzeb ...
Rozwój misyjny
2014-04-13
Zgromadzenie, choć nie powołane do pracy misyjnej „Ad Gentes” w sposób bezpośredni, pragnęło jednak odpowiedzieć ...