Służebniczki po II wojnie światowej
Służebniczki po II wojnie światowej

W latach powojennych, w wyniku nowych ustaleń granicznych, Zgromadzenie na nowo musiało dokonać reorganizacji administracyjnej swych struktur. Ponad 200 sióstr zostało ewakuowanych na tereny niemieckie, częściowo wraz z chorymi znajdującymi się w szpitalach wojskowych, w których pracowały, częściowo zaś dobrowolnie. W wyniku ostatniej wizytacji w 1946 roku przełożonej generalnej M.M.Demetrii Cebula na terenach niemieckich, powzięto decyzję o założeniu „Niemieckiej prowincji Zgromadzenia”. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na utworzenie nowej prowincji z siedzibą w Wilhelmshorst k/Poczdamu (42 domy, ok. 230 sióstr). Jednak sytuacja polityczna Niemiec wpłynęła na to, iż dla placówek leżących na zachodnich terenach utworzono, obok już istniejącej prowincji we wschodniej części, zachodnioniemiecką prowincję z siedzibą Junkersdorf k/Koloni (137 sióstr i 26 domów). W takim kształcie administracyjnym zgromadzenie  przetrwało do 1992 roku, licząc 6 prowincji: 3 w Polsce – prowincja opolska i katowicka i od 1975 roku warszawska, w Niemczech:  Berlińska w NRD i zachodnioniemiecka w Kolonii oraz na terenie Czech i Słowacji – prowincja czesko-słowacka.


Od stycznia 1957 roku została nominowana przez Prymasa Wyszyńskiego, na 6 lat, przełożona generalna M.M.Genezja Reck, po których ze względu na trwającą w zgromadzeniu wizytacje kadencję przedłużono o rok. Owocem przeprowadzonej przez 2 lata wizytacji Apostolskiej ks. kard. Wyszyński mianował nowa przełożoną generalną M.M.Gloriose Gruszke, która przewodziła zgromadzeniu przez 19 lat. Kolejne przełożone generalne to: M.M.Aniela Smoła (1983-1989), M.M.Amabilis Smoll (1989-1995), M.M.Zofia Fryc (1995-2001), M.M.Brygida Biedroń (2001-2013), M.M.Józefa Leyk  od 2013 roku. 

 

sM. Dąbrówka Augustyn