Formacja
Juniorat
2014-04-13
Juniorat to czas od złożenia I profesji do wieczystej, trwa 6 lat. Jest etapem pogłębiania osobistej ...
Profesja Wieczysta
2014-04-12
Składając wieczystą profesję zakonną przez śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, siostry odpowiadają na charyzmat, który ...