Formacja

Statut stowarzyszenia „Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego” w rozdziale IV mówi ogólnie o formacji członków. Dotyczy ona formacji ciągłej. Tam czytamy w art.15:  

 

Członkowie „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego”,
chcąc osiągnąć doskonałość ewangeliczną,

chętnie podejmują trud formacji religijnej w oparciu o Pismo Święte,
Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty Kościoła
i opracowania dotyczące bł. Edmunda.

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP zobowiązuje się zapewnić członkom „Rodziny” stałą pomoc w poznawaniu duchowości Założyciela. Posługa ta jest świadczona przez wyznaczone do tego celu siostry, za pośrednictwem:


 a) kontaktów osobistych i listownych,
 b) organizowanie spotkań modlitewnych, dni skupienia i rekolekcji,
 c) organizowanie pielgrzymek i spotkań okolicznościowych,
 d) udostępnianie materiałów o bł. Edmundzie,
 e) wydawanie biuletynu Stowarzyszenia


 
Ważnym elementem formacyjnym w Stowarzyszeniu są spotkania miesięczne wspólnot i grup lokalnych. Podczas nich modlitwa i katecheza służy pogłębianiu wiary, modlitwy, praktyk religijnych i wiedzy na temat nauki współczesnej Kościoła. Formacja na przyjecie do Stowarzyszenia wymaga dodatkowych informacji z zakresu:
• Duchowości bł. Edmunda Bojanowskiego
• Apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – śląskich
• Statutu Stowarzyszenia.

 

s.M. Stella Kuś