Maryjność
Kantyk wdzięczności i nadziei
2022-08-11
Przesłanie maryjnego kantyku jest szczególne dla służebniczek. Kantyk ten jest syntezą naszej wiary, pełnej nadziei ...
Troska Maryi o Kościół
2021-05-22
Troska Maryi o Kościół i o każdego z nas jest nieoceniona i niezgłębiona. Warto jednak ...
Pierwsze soboty miesiąca
2020-09-03
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na ...
Służba z Miłości najbardziej potrzebującym
2020-08-14
Zwykła codzienność przeżywana w Miłości Boga - jest piękną, bezinteresowną służbą!
Największy dar dla Kościoła
2020-06-01
Maryja jest swoją milczącą obecnością razem z uczniami w wieczerniku. To wydarzenie jest bardzo istotne, ...
Od początku pod opieką Maryi
2014-04-11
Każdy, kto choć trochę zna bł. Edmunda, wie jak ważne miejsce Maryja zajmowała w jego ...
Duchowość daru z siebie
2014-04-11
Co to znaczy mieć Maryję za szczególną patronkę? Z pewnością będą nam bliskie nabożeństwa maryjne, ...
Przesłanie maryjnego imienia
2014-04-11
W dniu pierwszych ślubów otrzymujemy imię „Maria”, które od tego momentu staje się nieodłącznym od ...
Służyć to żyć więzią
2014-04-11
Życiowe wybory dokonują się w sercu. Od serca jest uzależnione nasze życie i jego kierunek, ...