Juniorat
Juniorat

Juniorat to czas od złożenia I profesji do wieczystej, trwa 6 lat. Jest etapem pogłębiania osobistej formacji oraz przygotowania do podjęcia posługi w zgromadzeniu. W tym czasie juniorystka zdobywa odpowiednie przygotowanie zawodowe i apostolskie. Biorąc udział w życiu wspólnoty uczą się łączyć modlitwę, naukę i posługę apostolską. Siostra kształtuje w sobie osobowość zakonną, pogłębiając swoje życie wewnętrzne, w duchu miłości służebnej dąży do całkowitego oddania się Bogu w profesji wieczystej. W czasie Liturgii siostry otrzymują imię zakonne, strój zakonny, Konstytucje, medalik Maryi Niepokalanej. Znaki zewnętrzne są symbolem konsekracji - przynależenia do Boga i niepodzielnego poświęcenia Jemu swojego serca i życia.