Rozwój misyjny
Rozwój misyjny

Zgromadzenie, choć nie powołane do pracy misyjnej „Ad Gentes” w sposób bezpośredni, pragnęło jednak odpowiedzieć na posoborowe wezwanie Kościoła, do włączenia wszystkich zgromadzeń do pracy na polu misyjnym, konkretnym zaangażowaniem. Pierwszy krok w tym kierunku zrobiono wysyłając pierwsze 3 siostry do Rzymu. W 1969 roku siostry: s.M.Dorota Synowiec, s.M.Krystyna Ignaczak, s.M.Leonarda Kaczmarzyk – należące do prowincji katowickiej – stanęły na ziemi włoskiej.


Zaproszenia na kanadyjską ziemię kilkakrotnie kierowano w ciągu 1971 roku na ręce m.M.Gloriosy. Siostry przybyły do Kanady 11 marca 1972 roku.
Jednakże pragnienie podjęcia posługi – jak mówiono – „na prawdziwych misjach” za jakie uważano pracę na kontynencie afrykańskim ciągle było w Zgromadzeniu bardzo żywe, aktualne i wciąż niezrealizowane. Po powrocie do kraju i przedstawieniu sprawy członkiniom rady generalnej w dniu 20 stycznia 1974 roku zapadła ostateczna decyzja o wysłaniu sióstr do Kamerunu. Siostry stanęły na ziemi kameruńskiej 12 grudnia 1974 roku inaugurując dzieło misyjne Zgromadzenia.

 

sM. Dąbrówka Augustyn