Cytaty - Powołanie

Rozważ tylko, jaki to w sercu usłyszałaś głos, który Cię powołał do służby Najświę¬tszej Panny. Musiała być w tym głosie wielka moc i świętość, kiedy zaraz, bez zwłoki pobiegłaś za nim i świat porzuciłaś bez żalu. 
List do s. Filomeny Gruszki 29 VIII 1867

 

Prawdziwą pociechę przyniosły mi słowa Twoje, pełne pokornego zdania się na wolę Bożą, i to mi daje otuchę, że tę dotkliwą próbę z wytrwałą ufnością w Bogu zniesiecie, a Pan Bóg raczy to wszystko na dobro Wasze obrócić.
List do siostry Leony Jankiewicz z 29 V III 1865

Bądź tylko spokojna, módl się, czytaj, pracuj, a przy ćwiczeniach pobożnych i tęsknota nie znajdzie przystępu do Ciebie.
List do s. Marianny Filipiak 6.06.1866

Pan Bóg wybrał Wam stan i sposób życia Wam postanowił, który przypominać Wam może świętego Patrona Waszego. Święty Józef był opiekunem Dzieciątka Jezus - i Wy opiekujecie się niewinnymi dziatkami, ale daj Wam Boże, aby Anioł Stróż ostrzegał Was przed wszelkim złem, które by dziatkom zagrażało, jak ostrzegł św. Józefa przed zamachami Heroda - aby te dziatki pod Waszą opieką , jak Dzieciątko Jezus pod opieką św. Józefa, pomnażały się w łasce u Boga i u ludzi.
List do sióstr w Turwi z 17 III 1858

Zaiste dobrowolne ubóstwo trzeba ubóstwiać.
Dz. 26 VII 1854

 

Niech im Pan Bóg błogosławi, aby na chwałę Jego świętą w prawdziwej doskona¬łości wzrastając, coraz obfitsze sobie łaski wysługiwały.
List do s. Leony Jankiewicz 7 I 1866

Dziś jeszcze ciemno w Twojej duszy, ale mam nadzieję, że łaska Boża zstąpi do Twego serca i rozjaśni je.
Wsp. s. 9

Jeśli staniesz się towarzyszką cierpienia Jego [Chrystusa], chwały także towarzystwa [Jego] dostąpisz.
List do s. Leony Jankiewicz, 4 IV 1867

 

Niech ci Najświętsza Panna wyjedna przyczyną swoją i nadal, i trwale tę łaskę i błogosławieństwo Boże, abyś umiała wszędzie i zawsze być swobodna na duchu i w tej swobodzie pracować na chwałę Bożą.
List do s. Julianny Skowrońskiej, 13 XI 1866


Módl się i pracuj spokojnie, wypełniaj wszystkie twoje, chociażby najmniejsze obowiązki domowe pilnie i ochotnie.
List do Jadwigi Głowacz, 24 I 1859


Służ Najświętszej Pannie póki masz czas i sposobność, a pewno byś była rada, aby Ci Najświętsza Panna przybyła w godzinę śmierci i przyjęła cię do siebie.
Dz. 7 XII 1858

To pewne, że ustawiczne modły do Najświętszej Panny, są waszą najdzielniejszą bronią we wszelkiej przygodzie.
List do s. Leony Jankiewicz, 27 I 1866


Kto się zabiera do jakiego dzieła, zawsze musi coś ucierpieć. A ty byś chciała, żeby wszystko ci się dobrze powodziło.
Dz. 2 VI 1861


Oby Bóg błogosławieństwem swoim zawsze cię otaczać raczył, a łaska Jego święta, aby ci towarzyszyła we wszystkich twoich pracach i niebieskimi pociechami osładzała trudy dla chwały i miłości Jezusowej podejmowane.
List do s. Leony Jankiewicz, 8 IV 1870


Niech ci Bóg błogosławi, abyś coraz bar¬dziej wzrastała w łasce u Boga i u dobrych ludzi.
List do s. Otylii Wąsik, 29 VI 1867


Niech święty pokój niebieski trwa na zawsze pomiędzy Wami i w domku Waszym i wszędzie. gdziekolwiek Was Bóg powoła.
List do s. Karoliny Student 29 VIII 1867


W nadchodzącym dniu Twego św. Patrona, ofiarujemy serdeczne modły, żeby ci Najświętsza Pani nasza uprosiła wszelkie łaski i dary Ducha Przenajświętszego ku wytrwałemu przewodniczeniu siostrzyczkom twoim na ciężkiej drodze dźwigania krzyża za Zbawicielem.
List do s. Leony Jankiewicz, 4 IV 1867


Św. Józef żył z pracy rąk swoich, jako i wy ubogie rękoma swymi zarabiacie na wyżywienie swoje, ale daj wam Boże, aby ubóstwo wasze było, tak święte, jak było święte ubóstwo św. Józefa.
List do sióstr w Turwii, 17 III 1858Niech błogosławieństwo Boże będzie z wami, a łaska Jego święta niech wam pomaga, abyście jak najgorliwszym wypełnianiem obowiązków i pomnażaniem się we wszystkich cnotach chrześcijańskich, stały się godnymi prawdziwie imienia Służebniczek Najświętszej Panny, któreście na siebie przyjęły.
List do Sióstr w Turwii, 17 III 1858Abyś za łaską Bożą tak gorąco ukochała Zbawiciela i Jego za jedynego Oblubieńca w sercu swoim obrała (...). abyś zwyciężyła mężnie to wszystko, co by Cię od Zbawcy twego odciągało.
List do s. Wiktorii Marszałek 11 XII 1858Dzięki Bogu, że u Was wszystko dobrze i że smutek znosicie mężnie i ze spokojnym poddaniem się Woli Bożej. Oto Bóg miłosierny ku ukojeniu Waszemu zsyła Wam już za to najpożądańszą pociechę.
List do s. Leony Jankiewicz, 1 IX 1865

 

Aby Bóg przyjął mile szczerą ofiarę serc Waszych i świętą opieką swoją zawsze Was otaczał. Niech wam pociechy niebieskie towarzyszą i spływają na otaczających was bliźnich.
List do s. Karoliny Student, 29 VIII 1867

 

Nie szukaj zapłaty na ziemi, nie pracuj dla siebie, ale dla Boga i dla bliźnich.
List do s. Stanisławy Piechulek, 29 VIII 1867Pracuj myślą, trzymając ją nie oderwaną od Krzyża Chrystusowego.
List do s. Stanisławy Piechulek, 29 VIII 1867


Ile razy Bóg wstąpi do serca waszego, to w sercu stanie się jaśniej i smutek się rozwieje, ale Bóg w was żyć będzie.
List do s. Marianny Melcer, 29 VIII 1867Najświętsza Panna z pewnością nie odrzuci Cię, jeśli Jej będziesz wiernie służyć.
Dz. 7 XII 1858Poczekajcie trochę, a mam w Bogu nadzieję, że się to dobrze ułoży ku Waszemu zadowoleniu.
List do sióstr w Borku, 19 II 1862Proś tylko Boga i Najświętszej Pannie się polecaj, a twoje szczere pragnienia wysłucha i ziści.
List do Jadwigi Głowacz, 24 I .1859Niech wypełnianie obowiązków, jakie Bóg Wam zleca, staną się jakby ciągłą modlitwą i nabożeństwem, a będzie Wam dobrze i w tym doczesnym i w przyszłym życiu.
List do s. Marianny MelcerTylko słabe drzewa wiatr potrafi zachwiać i wywrócić, ale dobrze zakorzenione drzewa stać będą. Tak samo w Zgromadzeniu te siostry zostaną, które są dobrze w nim zakorzenione.
Wsp. s. 9Niech ten święty ogień miłości Bożej, coraz goręcej i jaśniej w Twoim sercu płonie, aby ża¬dne trudności, ani nic na świecie nie ostudzało Twego serca w tym przedsięwzię¬ciu pobożnym.
List do Jadwigi Głowacz, 24 I 1859Aby święty wasz Patron, [św. Józef] wyje¬dnał wam wszelkie błogosławieństwa i łaski Boże ku waszemu świętemu powołaniu potrzebne, abyście rozpamiętując cnoty Jego żywota, zagrzewały się do coraz gorliwszego ich naśladowania.
List do sióstr w Turwii, 17 III 1858Modły moje za Was do Boga zasyłam - a zasyłam je codziennie, polecając Was Najświętszej Pannie, abyście na Jej cześć i na chwałę Bożą pomnażały się w cnotach, wzrastały w doskonałości zakonnej i gorętszą coraz miłością ku Bogu pałały.
List do s. Otylii Wąsik 29 VIII 1867

 

Nie ustawaj na siłach tych mdlejących i z łaski Boga Najwyższego, wszystko się w dobre przemienia.
Dz. 3 II 1862

 

Trwajcie w służbie, do której Was łaska Boża powołała, ze wszystkich służebnic Maryi najmniejszymi się mieniąc.
Wsp. s.65

 

Wytrwaj tę walkę, zwycięż za łaską Bożą nacierające na ciebie pokusy, a po wewnętrznej burzy ujrzysz w duszy i sercu stateczną pogodę, która przyświecać Ci będzie już na tej ziemi jako zwiastunka przyszłej, niebieskiej jasności i wesela wiekuistego.
List do s. Filomeny Gruszki 29 VIII 1867

 

Niechże więc i serca i myśli i słowa i uczynki wasze będą na niebieskich rzeczy pożądanie obrócone statecznie.
List do s. Karoliny Student Filipiak 29 VIII 1867

 

Niech Ci Duch św. ogień ześle, który Apostołom posłał, abyś miłością Bożą gorzała, a światłością dobrych uczynków wywdzięczała się temu Duchowi św., który Cię oświecił i na drogę świętego powołania wprowadził.
List do nieznanej siostry

 

Wy serca szlachetne, wy weźcie się do pracy – dobre uczynki niechaj będą sierpem, zasługi będą snopami, które przed sobą wyślecie do spichlerza Ojca Niebieskiego.
Zbiór..., cz. II

 

Szukaj jedynej pociechy i opieki u stóp Najświętszej Panny jako Jej wierna służe¬bniczka, a będziesz widziała zawsze nad sobą błogosławiącego Ci z nieba Jezusa.
List do nieznanej siostryAby za przyczyną Najświętszej Panny, którą sobie za Panią obrałaś i za wstawieniem się Twojej świętej Patronki, Duch Przenajświętszy raczył Ci być przewodnikiem na drogach niebieskich, a pocieszycielem na smutnych i ciężkich drogach ziemskich.
List do nieznanej siostry