Cytaty - Zaufanie Bożej Opatrzności

O, jak cudowne są sprawy Opatrzności!
Dz. 19 IV 1853


Oby Bóg miłosierny, który o ubogich swoich nie zapomina, udzielać im [siostrom] błogosławieństwa wszelkiego raczył.
Dz. 6 X 1858


Wszystko w ręku Boga.
Dz. 13 V 1859


O, jakże to Bóg litościwy pokazuje jawnie, aby w miłosiernym przedsięwzięciu ufać w Opatrzność.
Dz. 17 IX 1853


Ufność w nieprzebranym miłosierdziu Boż¬ym, to cała nasza nadzieja.
List do Jana Koźmiana w Kopaszewie 24 XI.1855

 

A teraz się zgadzam z Wolą Bożą, niech się tak stanie, jak Bóg rozrządzi.
Dz. 22 V 1858


Co tylko [Bóg] czyni, zawsze jest święte, zawsze chwalebne i uwielbienia godne.
Dz. 1 III 1860

Wyraźnie w tym wszystkim błogosławień¬stwo Boże!
Dz. 9 VII 1867


Oby Bóg miłosierny pobłogosławił to nowe przedsięwzięcie...
Dz. 21 VIII 1855


Bóg wszystko widzi,. Tablicę tę chcę umieścić w izbie ochronki - to może mieć dużo wpływu na przebywających w tym domku.
Dz. 7 XII 1854


Prosiłem Boga najmiłosierniejszego, aby mi dał łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego wolą świętą.
Dz. 27 V 1853


Oby Bóg miłosierny, który o ubogich swoich nie zapomina, udzielać im [siostrom] błogosławieństwa wszelkiego raczył.
Dz. 6 X 1858


Opatrzność Boża radzi o potrzebach.
Dz. 25 VII .1867


Przecież to co robimy, to robimy dla Boga a wobec takiego celu bardzo maluczkimi przedstawiają się przeszkody, choćby najdotkliwsze.
Dz. 20 V 1853


Nie troszcz się zbytecznie i zdaj to rozporządzeniu Bożemu.
List do Jadwigi Głowacz, 24 I 1859


Szczególna rzecz – co już wielokrotnie doświadczyłem – że kiedy mi jakaś przeszkoda nie dopuści uskutecznić przedsięwzięcia - to później się okaże, że właśnie tak było dobrze.
Dz. 22 IV 1857


Dar ten niespodziewany pokazuje nam na nowo, jakeśmy ufać powinni w nieprzebrane miłosierdzie Boże, a nigdy zbytecznie nie troszczyć się o jutro.
Dz. 2 VI 1854


Daj Boże, aby mi się moja misja udała!
Dz. 3 III 1854


Niezmiernie mi trudno te wydatki przychodzą i nie wiem, jak na to wszystko wystarczę, ale w miłosiernej Opatrzności Bożej nadzieja, dodaje mi otuchy, że jedynie ku chwale Bożej przedsięwzięte dzieło, raczy Jego łaska najświętsza wspierać i ku szczęśliwemu ustaleniu prowadzić.
Dz. 27 I 1858


Pan Bóg radzi zawsze o swojej wiernej czeladce i jak stare przysłowie mówi: kogo Bóg ma w swej obronie, ten w złej doli nie utonie.
List do s. Leony Jankiewicz, 28 IX 1865


O, jak Pan Bóg miłosierny, jakaż się radość w duszach naszych ożywiła.
Dz. 4 XII1859

Racz tylko Panie, wszystko ku dobru i naszemu zbawiennemu pożytkowi obrócić.
Dz. 17 VIII 1854


Dziwna w tym sprawa Miłosierdzia i Opatrzności Bożej nad ubożuchnym domkiem Niesłabińskim.
Dz. 30 X 1859


Obyśmy się wzajemnie i wspólnie modlili o błogosławieństwo dla naszego przedsięwzięcia, bez którego nic się nie uda.
Dz. 14 VII .1857


gdy przyjaciel Koźmian zamierza zostać kapłanem:„Może niezbadana w swych miłosiernych zamiarach Opatrzność zrządziła tak, aby nasze przedsięwzięcie ochronkowe zyskało tym sposobem współkierownictwo duchowne w tym, który tak gorliwie zajął się tą rzeczą i tak gorąco wziął do serca! Z drugiej strony jego nieobecność przyczyni mi mozołu i trudności, ale tak Bóg chciał, niech będzie i w tem uwielbiona Jego wola święta.”

Dz. 15 XI 1856


Boże! Jak w każdym smutku pokrzepiasz mnie nadzieją bliskiej pociechy, tak w dniu pociechy uzbrój mnie gotowością na wszelkie przygody, abym zawsze z wolą Twoją świętą zgadzać się umiał.
Dz. 19 IV 1853


Jakież dziwne zrządzenie Opatrzności Bożej! Bóg to zdarza i Bóg będzie o nas pamiętał.

Dz. 2 VIII 1858


Doznana w tej chwili niespodziewana pociecha, zabłysła mi przed oczyma jako wyraźna ręka Opatrzności Bożej, która podźwiga mnie znowu skołatanego przeciwnościami, jakie właśnie na nasze usiłowania uderzały.
Dz. 25 VI 1857

Kto wszystko porzuci i za Panem Jezusem idzie, ten nie zginie i na tym nie straci, bo owszem wszędzie będzie bezpieczny i wszystko posiądzie, służąc Temu, który jest Panem wszystkiego.
List do Rodziców Jadwigi Głowacz 20 II .1859

 

Doznawszy już tylokrotnie opatrznej pomocy Bożej w trudniejszych okolicznościach tutejszego domu, mam niezachwianą i w obecnym razie nadzieję, że danie poręki kilkudziesięciu niewinnym dziatkom i ich błagalny paciorek wyżebrze nam potrzebne ku temu środki.
List do ks. Mariana Kamockiego z 15 VIII 1855

 

Proś tylko Boga i Najświętszej Pannie się polecaj, a Twoje szczere pragnienie wysłucha i ziści, za czem tak mocno tęsknisz. Zresztą nie troszcz się zbytecznie i zdaj to rozporządzeniu Bożemu. Módl się i pracuj spokojnie, wypełniaj wszystkie Twoje chociażby najmniejsze obowiązki domowe pilnie i ochotnie, a Bóg dać raczy, że niedługo będziesz mogła więcej czynić….
List do Jadwigi Głowacz z 24 I 1859


Daj Boże, aby [nowe trudności] dały się usunąć tak, jak tyle już innych za pomocą Bożą usunąć się dało.
Dz. 9 XI 1955

Oby Bóg dobrotliwy pobłogosławił szczerym usiłowaniom naszym.
Dz. 24 II 1855

Módlmy się więc i pracujmy, a Opatrzność Boża jak nie zapomina o biednych ptaszętach, tak i o nas pamiętać raczy.
List do s. Leony Jankiewicz, 28 IX 1865