Domy dziecka
Domy dziecka

Zgodnie z wolą Założyciela w centrum naszej działalności stawiamy dziecko zaniedbane i opuszczone

Zgodnie z wolą Założyciela w centrum naszej działalności stawiamy dziecko zaniedbane i opuszczone. Od samego początku Zgromadzenie rozwijało działalność opiekuńczo-wychowawczą nad dzieckiem, tak w okresie przedszkolnym, jak i w późniejszym

Konstytucje 98