Katecheza
Katecheza

Chrześcijańskie wychowanie i religijne nauczanie dzieci pozostaje naszym głównym zadaniem

Chrześcijańskie wychowanie i religijne nauczanie dzieci pozostaje naszym głównym zadaniem. Siostra katechetka, która ma przekazywać Ewangelię miłości, musi to czynić z pokorą i prostotą pamiętając, że wychowuje nie tylko słowem, ale i przykładem własnego życia. W całej swej pracy zmierza do wyrobienia w wychowankach dojrzałej osobowości chrześcijańskiej.
Konstytucje i Dyrektorium