Świetlica
Świetlica

Wrażliwość na potrzeby środowiska

Każdy dom ma być uwrażliwiony na potrzeby środowiska, w którym się znajduje. Zawsze strara się służyć dzieciom, zwłaszcza opuszczonym i moralnie zagrożonym
Dyrektorium 87

 

 

Więcej:

Świetlica w Knurowie