Probacja Sióstr Złotych Jubilatek 2023

Umieszczona krótka relacja, ukazuje kolejno przeżywane wydarzenia. Były one pełne radości z doświadczania wspólnoty i czerpania na nowo ze Źródła. Był to czas wspomnień, ale i patrzenia w przyszłość i nabierania sił, aby wyruszyć w dalszą drogę powołania, by wiernie kochać Tego, który nieustannie zaprasza do wiernego trwania w pokornej, bezinteresownej służbie.