CUD w Chąstowicach

W niedzielę, 10 września 2023 r., w Chrząstowicach oficjalnie otwarto pierwsze w Polsce Katolickie Przedszkole Niepubliczne z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej OCHRONKA.

Poświęcenia gruntownie wyremontowanych pomieszczeń Ochronki dokonał ks. dr hab. Piotr Tarlinski, duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych diecezji opolskiej. On też w niedzielne przedpołudnie sprawował w parafialnej świątyni Eucharystię w intencji dzieci z Ochronki, ich rodzin, pracowników, członków Stowarzyszenia CUD i wszystkich zaangażowanych w remont tej placówki.