10 lat Regionu Afrykańskiego
10 lat Regionu Afrykańskiego

W poniedziałek 6 kwietnia br. w sanktuarium maryjnym w Figuil została odprawiona Msza św. dziękczynna za lata posługi na tej ziemi oraz za 10 lat istnienia Regionu Afrykańskiego.

 

Poniższe zdjęcia ukazują codzienność naszych sióstr i wspólne świętowanie oraz posługę w duchu charyzmatu itd..., a towarzysząca piosenka s.M. Véronique, może być pomocna we WSPÓLNYM DZIĘKCZYNIENIU ZA  BŁ. EDMUNDA, ZGROMADZENIE, POWOŁANIE MISYJNE I DAR REGIONU AFRYKAŃSKIEGO. 
 

 

 

6 kwietnia 2010 roku dla placówek misyjnych naszego Zgromadzenia w Kamerunie został utworzony Region Afrykański z siedzibą Domu Regionalnego w Figuil. Rada Generalna mianowała wówczas przełożoną regionalną s.M. Józefę Leyk, a radnymi regionu zostały: s.M Anna Boguszewska i s.M. Célinę Mongoulkou. Gdy Kapituła Generalna w 2013 roku wybrała s.M. Józefę Leyk na Przełożoną Generalną Zgromadzenia, obowiązki przełożonej regionalnej przejęła s.M. Anna Boguszewska. Zmiany w zarządzie regionalnym nastąpiły w 2014 roku i posługę przełożonej regionalnej od tego czasu pełni s.M. Benigna Boguszewska.Wraz z utworzeniem Regionu Afrykańskiego jako jednostki administracyjnej powstał również jego statut, który określa konkretne jego zadania i rolę. W ramach regionu organizowane są corocznie dni Zjazdu dla wszystkich sióstr, skupienia dla sióstr przełożonych, wspólne rekolekcje co 2 lata, wizytacje kanoniczne.

 

Aktualnie Region Afrykański liczy 7 placówek. Odległość między nimi wynosi od ok. 80 km do ok. 1600 km. Wszystkich sióstr posługujących na dalekim i pięknym kontynencie jest 24 w tym 12 sióstr pochodzących z Kamerunu. Warto nadmienić, że s. nowicjuszka Gracia Meussemde Toïdom pochodzi z Czadu. Świadome przynależności do wspólnoty Kościoła staramy się nieść Ewangelię i życiem świadczyć o Jej pięknie. Charyzmat Zgromadzenia realizujemy wszędzie tam, gdzie nas Pan posyła. Choć żyjemy w odmiennych warunkach kulturowo - społecznych, nieustannie doświadczamy jak bardzo jest on aktualny i uniwersalny. Na naszych kameruńskich drogach nieustannie spotykamy dzieci, młodzież, rodziny, ubogich i chorych. Każda z nas podejmuje indywidualnie i wspólnotowo uczynki służebnej miłości. Przy naszych wspólnotach dynamicznie rozwija się Stowarzyszenie Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

 

Nosimy w sercu radość z przynależności do Regionu, który jest ścisłą cząstką pięknej rodziny naszego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. Dziękujemy Bogu za Założyciela, za Siostrę Regionalną M. Benignę i każdą siostrę, za każdego spotkanego człowieka, któremu możemy słowem i uczynkiem czynić ewangeliczne dobro.

W poniedziałek 6 kwietnia br. w sanktuarium maryjnym w Figuil została odprawiona Msza św. dziękczynna za lata posługi na tej ziemi oraz za 10 lat istnienia Regionu Afrykańskiego.

 

Ten mały jubileusz będziemy wspólnie świętować prawdopodobnie na zakończenie rekolekcji, które tego roku planujemy przeżyć razem w Ngaoundere. Oczywiście, będzie to możliwe, jeśli ustanie epidemia, która aktualnie rozwija się także w Kamerunie.


W nasze dziękczynienie wkomponowana jest również piosenka ułożona przez s.M. Véronique Matépouli, którą można odsłuchać w jej wykonaniu na powyższym pliku dźwiękowym.

 

 

Każdego dnia ogarniamy  wszystkie sprawy Matki Generalnej oraz intencje każdej siostry – duchowej córki bł. Edmunda Bojanowskiego. Pozdrawiamy Matkę Generalna, wszystkie siostry, przyjaciół oraz bliskich naszym sercom i choć dzielą nas setki kilometrów zapewniamy o naszej modlitewnej łączności.

 

s.M. Józefa Franke