150. rocznica narodzin dla nieba bł. Edmunda
150. rocznica narodzin dla nieba  bł. Edmunda

150. rocznica śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, którą będziemy przeżywać 7 sierpnia 2021 r.jest szczególną okazją do wdzięczności Bogu za osobę Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.Świętowanie tej rocznicy zostanie zainaugurowane dnia 12 czerwca br. w Górce Duchownej – miejscu jego ostatnich miesięcy życia i śmierci. Z pewnością przez cały rok, aż do sierpnia 2022 r., zostanie podjętych wiele inicjatyw. Na bieżąco będą podawane informacje na ich temat. Już teraz zapraszamy do aktywnego udziału osobistego lub drogą on-line (zależnie od możliwości i charakteru organizacji wydarzenia). Niezaprzeczalnie najistotniejszą formą wspólnego przeżywania jest duchowa łączność w modlitwie i wewnętrznej refleksji. Rocznica przejścia Edmunda z ziemi do Domu Boga Ojca jest okazją do pogłębionej zadumy nad jego życiem i charyzmatyczną osobowością.

 

Jako jego duchowe córki pragniemy, z jeszcze pełniejszym zaangażowaniem serca, wsłuchać się na nowo w słowa bł. Ojca Edmunda. Pragniemy przemierzyć drogi, którymi on szedł, poznać ludzi, których spotykał, czytać Ewangelię z, podobnym jemu, wewnętrznym zaangażowaniem i wprowadzać ją w konkretny czyn.

 

Zachęcamy jednocześnie, aby z naszych wspólnot oraz wspólnot Stowarzyszenia Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, jak również od wszystkich jego czcicieli napływały relacje i świadectwa.

 

 

Pewne inicjatywy zostały już podjęte i są w trakcje realizacji, a niektóre wydarzenia już są za nami.