16. Grób Pański - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
16. Grób Pański - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

Grób Pański – bazylika Grobu pańskiego jednoczy w sobie wszystko, co pozostało z biblijnej Golgoty. Według św. Jana Jezusa ukrzyżowano poza murami, lecz w bliskim sąsiedztwie miasta (por. J 19,20).Tam Go również pogrzebano, gdyż Prawo zabraniało grzebać zmarłych wewnątrz Świętego Miasta. Jednak w 44 roku miasto powiększyło swój obszar i objęło swym zasięgiem Golgotę. Dla judeochrześcijan pierwszego wieku było to miejsce najświętsze, najbardziej czczone i najtroskliwiej chronione. Jest to także miejsce zmartwychwstania Jezusa.

 

 

Łk 24, 1-10


W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.

 

Pierwszymi świadkami Zmartwychwstania są kobiety galilejskie. Idą do grobu, by namaścić ciało, by oddać szacunek Zmarłemu. To zadanie przekraczało ich możliwości. Gdy stanęły bezradne przed grobem ujrzały dwóch aniołów w lśniących szatach. Pierwszą reakcja był strach i pochylenie twarzy ku ziemi. Działanie Boga wobec kobiet jest bardzo delikatne. Pan Bóg nie wyrzuca im braku wiary, ale w sposób subtelny zachęca do przypomnienia sobie słów Jezusa i zadaje pytanie pobudzające do refleksji. Radując się wraz z kobietami zmartwychwstaniem Jezusa pytajmy siebie:
- jaki sen ma doświadczenie bezradności w moim życiu? Jak je przeżywam?
- czy Jezus jest dla mnie żywą Osobą?
- kto z ludzi przypomina mi „aniołów w lśniących szatach”, promieniujących Bożą dobrocię, miłością i miłosierdziem?