20 lat od beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego
20 lat od beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego

20 Rocznica Beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego – Sympozjum w Poznaniu i centralne uroczystości w Luboniu. W tym roku 13 czerwca upłynęło 20 lat od beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Ta rocznica stała się okazją do wspólnego świętowania Federacji Sióstr Służebniczek i Jego świeckich czcicieli.

 

 

 

 

 

 

W piątek 14 czerwca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe organizowane we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Wielkopolskie, poświęcone Osobie bł. Edmunda. Tematem sympozjum było: „Wychowanie Personalistyczne w Koncepcji Pedagogicznej BŁ. Edmunda Bojanowskiego”. Celem zaś pomoc w odkrywaniu ciągle jeszcze mało znanej postaci Błogosławionego, Jego dorobku naukowego i pomysłów na wychowanie. Otwarcia sympozjum dokonał ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak – Dziekan Wydziału Teologicznego UAM. Wśród zaproszonych prelegentów byli: JE kard. Zenon Grocholewski, ks. mgr Jędrzej Machalski, ks. dr Adam Adamski Cor, s. dr hab. Maria Loyola Opiela prof. KUL, s. dr Rozalia Hagiel oraz ks. dr Jacek Zjawin, który to sympozjum poprowadził. Bogate treści podejmowane przez prelegentów mogą być inspiracją do refleksji i twórczych pomysłów. Sympozjum zakończył tradycyjnie panel dyskusyjny. W sympozjum uczestniczyły s.M. Venerabilis Guzy, s.M. Dąbrówka Augustyn i s.M. Celestyna Mańczyk wraz z kandydatkami.

 

 

Kolejnego dnia 15 czerwca odbyły się uroczystości w Luboniu, w których licznie wzięły udział siostry i młodzież zakonna czterech Zgromadzeń na czele z Matkami Generalnymi, Stowarzyszenie Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego oraz liczni świeccy czciciele Błogosławionego. Uroczystości odbyły się na placu miejskim w Luboniu przy Centrum Duchowości Bł. Edmunda Bojanowskiego. Przed oficjalnym rozpoczęciem była okazja do trwania na modlitwie przy grobie Założyciela. Następnie odbyło się widowisko słowno-muzyczne. Głównym momentem uroczystości była Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Zenona Grocholewskiego, postulatora procesu beatyfikacyjnego Edmunda Bojanowskeiego oraz innych kapłanów. Po Mszy św. w ogrodzie Sióstr Służebniczek Wielkopolskich przygotowany był dla wszystkich poczęstunek. W dalszej części programu odbyły się występy dzieci z Ochronki w Luboniu i nabożeństwo czerwcowe w Sanktuarium. Wspólne spotkanie zakończyła projekcją filmu „Pewność”.

 

 

 

Pozostaje powtórzyć za Ojcem Edmundem:

Jak cudowne są sprawy Opatrzności, że pozwoliła nam przeżyć tak bogate w treści wydarzenia.

 

 

s.M. Celestyna Mańczyk