21 sierpnia 2022 roku pielgrzymowałyśmy do Piekar
21 sierpnia 2022 roku pielgrzymowałyśmy do Piekar

W niedzielę 21 sierpnia 2022 roku odbyła się Pielgrzymka Stanowa Kobiet i Dziewcząt do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa.

 


Popularność obrazu Matki Bożej w bazylice piekarskiej sięga prawdopodobnie XIV wieku. Według kronikarskiego przekazu ks. Jakub Roczkowski odnalazł w bocznym ołtarzu zakurzony i zapomniany obraz z wizerunkiem Maryi trzymającej na swym ręku małego Jezusa. Kapłan postanowił przenieść obraz do ołtarza głównego. Od tej pory wierni zauważyli, że modląc się do Boga przed tym obrazem, wypraszają upragnione łaski. Sława obrazu szybko nabrała rozgłosu po całym Śląsku, w niedługim czasie po całej Polsce, jak również po sąsiednich krajach.

 

 

 

 


Wiele ciekawych wątków historycznych związanych jest z obrazem piekarskim, jeden z nich sięga roku 1680, kiedy to w Czechach panowała epidemia cholery. Wówczas Leopold I zwrócił się z prośbą o przeniesienie obrazu do Pragi. Po uzyskaniu zgody „na wypożyczenie” cesarz kazał umieścić obraz w praskiej kaplicy św. Klemensa, gdzie odtąd zaczęły pielgrzymować rzesze wiernych, a choroby i epidemia ustały. Obraz Matki Boskiej, był w Czechach obnoszony w procesjach po okolicznych miastach i wsiach.


Inne ważne wydarzenie dotyczy roku 1683, kiedy to Turcy wkroczyli do Austrii i Węgier. W tej bardzo trudnej sytuacji dla Europy, król polski Jan III Sobieski pospieszył z pomocą przeciwko najeźdźcom, gdy przekroczył granicę Śląska, udał się do Piekar, gdzie przed obliczem Maryi modlił się wraz ze swoim wojskiem o pomyślność wyprawy i wolność krajów Europy.

 

 

 

 


Dla naszego Zgromadzenia ciekawy epizod miał miejsce w 1855 roku. W Dzienniku bł. Edmunda Bojanowskiego czytamy: Odebrałem z poczty list z Wrocławia od Wojciecha Morawskiego. Miłą donosi mi wiadomość, że ks. kanonik Ficek obiecał w Piekarach modlić się na intencję moich Ochroniarek. Podobno chce ze mną wejść w stosunki. Kto wie, jeśli Bóg dobrotliwy nie zrządzi, że i w Górnym Szląsku zakładać będziem Ochronki (Dz. 3 maj 1855).


Gdy Bojanowski zapisywał w Dzienniku tę treść, funkcjonowały zaledwie dwie ochronki w Wielkopolsce: w Podrzeczu i Kopaszewie. Zapis ten potwierdza, że dynamiczny rozwój Ochronek w Wielkopolsce, szedł w parze z zainteresowaniem się nimi, także na innych ziemiach naszego narodu rozdartego zaborami.


Służebniczki nigdy nie założyły w Piekarach ochronki, czy też innego dzieła wychowawczego, jednak porusza serce fakt, że przed obliczem Maryi Piekarskiej, u progu rozkwitu naszego Zgromadzenia, modlił się w naszej intencji szlachetny i gorliwy proboszcz piekarskiej parafii, ks. Jan Ficek.

 

Aktualnie posługujemy w różnych miejscach na ziemi śląskiej, najbliżej Piekar: w Radzionkowie, Bytomiu, Tarnowskich Górach, Miasteczku Śląskim. Z wymienionych miejsc jak i z innych placówek, co roku pielgrzymujemy, aby Bogu przez ręce Maryi oddać wszystkie sprawy Zgromadzenia, parafii, Ojczyzny, Kościoła i całego świata.

 

 

 

 

 

Co roku uczestniczymy w stanowej pielgrzymce, aby wspólnie wraz wszystkimi kobietami powierzyć Maryi troski i radości naszych serc, wspólnot, domów i rodzin. A w nawiązaniu do słów bp. Adama Wodarczyka wygłoszonych podczas nieszporów kończących tegoroczną Pielgrzymkę Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich, pielgrzymujemy aby: ... w stylu życia Maryi uczyć się wypełniać nasze powołanie. Maryja najpiękniej z nas wypełniła swoje powołanie. Oby i nam udało się Ją w tym naśladować, a więc wypełniać swoje powołanie w przeświadczeniu, że warto słuchać Pana Boga, że warto być Bogu posłusznym w wierze; w przeświadczeniu, że na kolanach, na modlitwie rozwiązujemy pomyślnie najwięcej problemów naszego życia; w przeświadczeniu, że żyjemy dla Boga i wszystko czynimy na Jego chwałę.

 

Tekst: s.M. Laureta Turek, Foto: Magdalena Lubecka 

WIĘCEJ FOTO>>>

 

 

NA WZGÓRZU PIEKARSKIM 21.08.2022 r.:


Kobiety zapełniają kalwaryjskie wzgórze>>>
Abp Skworc do kobiet: Macie wiele do ofiarowania społeczeństwu>>>
Abp Górzyński: Nic nie pomoże zachowywanie pozorów, jeśli serce nie jest prawe>>>
Godzina ewangelizacyjna w Piekarach: Boże, zmień moje serce, aby było wytrwałe>>>
Bp Wodarczyk: Świat wyziębiony z modlitwy trzeba modlitwą ratować>>>
Posłane w pokoju Chrystusa>>>

 Maryja wzorem i Wspomożycielką w wypełnianiu naszego powołania>>>