25 lat Ochronki w Leśnicy
25 lat Ochronki w Leśnicy

20 października 2021 r.w Kaplicy Sióstr Służebniczek w Leśnicy miała miejsce różańcowa modlitwa dziękczynna za 25 lat istnienia Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego. Modlitwę różańcową prowadziły Siostry wraz z dziećmi z Ochronki. W modlitwę włączyli się również absolwenci Ochronki oraz rodzice. Po zakończeniu różańca dzieci zaśpiewały piosenkę o bł. Edmundzie Bojanowskim.


Po modlitwie był czas, aby wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy tworzą tę „Ochronkową społeczność”. W wypowiadanych słowach, mocno wybrzmiała prawda, że nasza Ochronka zawsze była i jest miejscem, w którym każdy czuje się dobrze i bezpiecznie. Niech nas nadal uczy patron, błogosławiony Edmund Bojanowski, jak ukochać Boga i każdego drugiego człowieka. Chcemy nadal budować piękny świat i nieść miłość…, dobro w serca wlać. Na zakończenie tego wydarzenia dzieci w dowód wdzięczności zaniosły przygotowane serca do sióstr i do rodziców, a wraz z nimi proste i serdeczne słowo: „Dziękuję”.

 

s.M. Luiza