2. Ain Karem - Nawiedzenie świętej Elżbiety
2. Ain Karem - Nawiedzenie świętej Elżbiety

 

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

 

 

Ain Karem – położone w malowniczej dolinie w pobliżu Jerozolimy. Tradycja chrześcijańska łączy je z narodzinami Jana Chrzciciela i nawiedzeniem Elżbiety przez Maryję. W centrum miasteczka znajduje się kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Kościół nawiedzenia znajduje się na stromym lesistym zboczu wzgórza.

 

 

 

Łk 1, 39 – 56


W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Niedługo po Zwiastowaniu Maryja udaje się do Elżbiety i Zachariasza, którzy mieszkali w Ain Karem. Maryja kieruje się potrzebą serca. Chce służyć swojej krewnej, która jest już w podeszłym wieku. Maryja i Elżbieta są sobie bliskie. Obie noszą w sobie dziecko. Są to kobiety, które pozwoliły, by miłość w ich życiu nabrał konkretnego kształtu. Scena nawiedzenia Elżbiety przez Maryję jest sceną pełną radości i chwały. Maryja jest u szczytu radości, gdyż Bóg uczynił Ją błogosławioną, obdarował swoim Jednorodzonym Synem. Już więcej nie mógł dać. Odpowiedzią Maryi na ten dar jest piękny hymn Magnificat. Pytajmy siebie:
- jaki kształt przyjmuje miłość w moim życiu?
- czy potrafię szczerze cieszyć się radością innych?
- co mi łatwiej przychodzi: chwalić innych czy krytykować, potępiać?