60-lecie ślubów zakonnych
60-lecie ślubów zakonnych

14 października 2021 r.w kaplicy Domu Prowincjalego w Starym Bohuminie uroczystymi nieszporami z nakładaniem wianku rozpoczęłyśmy jubileuszowe uroczystości 60-lecia ślubów zakonnych s.M. Loyoli Juroszek. Po nieszporach, którym przewodniczył O. Kalikst Mryka OFM, proboszcz starobohumiński, były życzenia, wspólna kolacja i czas na wspomnienia.

 


15 października zgromadziły się siostry prowincji na czele z matką prowincjalną M. Klarą Palugovou oraz delegatką Matki Generalnej M. Dąbrówki, siostrą przełożoną M. Józefą Leyk, aby towarzyszyć Jubilatce w przeżywaniu i dziękowaniu Bogu za dar 60. lat ślubów. Mszę św. dziękczynną celebrował O. Kalikst, który w homilii zaznaczył, że trzeba dzisiaj dziękować Bożej Mądrości za dar powołania Jubilatki, ponieważ Bóg wybrał Ją i pragnął aby szła za Nim. Po wyśpiewaniu Te Deum, Ciebie Boże wielbimy za życie Siostry Jubilatki, siostry przeszły do refektarza na wspólne i radosne świętowanie.

 

Z pozdrowieniami siostry z Bohumina