7. Kana - objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
7. Kana - objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ

 

Kana Galilejska - Arabska wioska o nazwie Kafr Kana położona w Dolnej Galilei znana jest w tradycji chrześcijańskiej jako Kana Galilejska. To tutaj, zgodnie z tradycją, Jezus dokonał cudu, kiedy to zjawił się na weselu ubogiej pary i przemienił wodę w wino.
W XVII wieku Kafr Kana została uznana przez Watykan i papież oficjalnie potwierdził, że jest to w rzeczywistości Kana Galilejska. W następstwie tego oświadczenia, wioska została dodana do listy miejsc świętych w religii chrześcijańskiej.

 

 

J 2, 1 – 11


Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń4, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


 
Jezus wraz z uczniami przybywają na wesele do kany Galilejskiej. Podczas uczty zaczyna brakować wina. Maryja zwraca uwagę na ten szczegół i dyskretnie mówi o nim Synowi. Następnie z wielką ufności i wiarą zwraca się do sług i prosi, by do końca wypełnili wolę Jezusa. Maryja wie, że cokolwiek Jezus powie i zrobi, to będzie najlepsze. Jezus na prośbę Matki daje to, czego ludzie potrzebują do pełniejszego szczęścia. Czyni cud i dzięki niemu uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Pytajmy siebie:
- co jest winem, którego mi brakuje do pełniejszego szczęścia?
- czy ufam i wierzę tak, jak Maryja, gdy zwracam się do Jezusa?
- jak wypełniam słowa Maryi „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”?