8. Góra błogosławieństw - Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia
8. Góra błogosławieństw - Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

GŁOSZENIE KRÓLESTWA I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

 

Góra błogosławieństw - Jezus przebywając nad Jeziorem Galilejskim często, jak podają ewangeliści, usuwał się na jedno ze wzniesień, by się modlić. Góra w Biblii jest symbolem mocy. Dlatego nie dziwi fakt, że jedna z gór otaczających Jezioro cieszy się dziś takim szacunkiem. Wszak to tu Jezus wypowiedział słynne przemówienie, znane dziś wszystkim jako „kazanie na górze”. Nad Doliną Tabgha, tuż obok Jeziora Galilejskiego znajduje się wzniesienie, które góruje nad otoczeniem. Miejsce, które urzeka każdego pięknem swej przyrody, gdzie człowiek czuje się jak w bajce... Ma wysokość ok. 150 m n.p.m.

 

Mt 5, 1-12


Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu3, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków4, którzy byli przed wami. 

 

Jezus wiele nauczał. Wydaje się jednak, że program swego nauczania zamknął w ośmiu błogosławieństwach. Nauczając ludzi jednocześnie pokazywał jak mają żyć. Mówił, że wypełnił czas, że bliskie jest Boże Królestwo. Nawoływał, by się nawrócili. Jego nauka jest drogowskazem dla każdego z nas. Jesteśmy jeszcze w drodze do domu Ojca i Jezus wskazuje nam kierunek. Pytajmy siebie:
- jak żyje nauką Jezusa? Czy ja zgłębiam czytając Pismo Święte?
- czy ta nauka przemienia moje życie? Czy moją codzienność czyni świętą?