... aż do żniwa
... aż do żniwa

XVI Niedzieli zwykłej
Lectio divina
Ewangelia (Mt 13, 24-30)


LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA


Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».


MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM

Słowa dzisiejszej Ewangelii zawierają pytanie, które zadają słudzy gospodarza: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia? Skąd więc wziął się chwast?” Skąd bierze się zło? Czy Bóg chce tego? Wszystko co Bóg stworzył jest ostatecznie dobre. Dobre czyli zechciane przez Boga. Zło nie pojawia się z woli Boga, ale wbrew niej. Rodzi się pytanie czy ja czasem nie oskarżam Boga o zło, które pojawia się na świecie, w moim życiu? Dużo znaków zapytania w dzisiejszym rozważaniu, ale wróćmy do początku, który jest odpowiedzią. Pan posiał dobre nasienie. Uważajmy na nieprzyjaciela, który przychodzi nocą i chce zasiać w nas zło. Trzymajmy się tego, co jest dobre. Trzymajmy się Boga.


ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM

Z Psalmu 86
Ty, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.
Ale Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie *
i zmiłuj się nade mną.

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN

 

Postaram się siać dobro i zauważać dobro w drugim człowieku.

 

s.M. Dawida Sorokowska