Aby słuchać Jezusa
Aby słuchać Jezusa

II Niedziela Wielkiego Postu

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 9, 28b - 36Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Ukazania się Mojżesza i Eliasza podczas Przemienia Jezusa wskazuje na to, że Jezus podąża drogą, którą i oni podążali – drogą pełnienia woli Ojca. Zarówno Mojżesz jak i Eliasz byli prorokami odrzucanymi. I Jezus podzieli ten sam los. Zdumiony Piotr nie rozumie tego, co widzi. Chce budować namioty. Głos Ojca, który przypomina nam ten z chwili chrztu wzywa do posłuszeństwa Jezusowi. Wskazuje na potrzebę otwarcia się na nowe Boże objawienie w jego Synu. Tak, jak niegdyś rozmawiał Bóg z Narodem Wybranym poprzez Mojżesza, tak teraz chce przemawiać do swego ludu poprzez swojego umiłowanego Syna Jezusa. On jest nowym Mojżeszem. Teraz On ma nas prowadzić do wolności i szczęścia w Ziemi Obiecanej. Otwierajmy więc każdego dnia nasze serca na to nowe Słowo. Pytajmy dziś siebie:
- Dlaczego czasem tak trudno mi słuchać Jezusa?
- Gdzie jest moja Góra Przemienienia?
- Czy dostrzegam jak Bóg prowadzi mnie przez życie?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Chwalebny Panie, umocnij mnie do wiernego kroczenia Twoją drogą. Otwórz moje uszy i serce, by usłyszało i było gotowe zawsze przyjmować Twoje Słowo. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia poświęć czas na słuchanie Bożego Słowa.

 

s.M. Damiana Szmidt