Adwentowe zamyślenia nad Słowem Bożym
Adwentowe zamyślenia nad Słowem Bożym

 

 

 

Adwentowe

zamyślenia

nad Słowem Bożym
II niedziela – Mt 3, 1-12

 

 

Wraz z II Niedziela Adwentu, do głębi mego serca dociera głos Wielkiego Proroka i Świadka wołającego na pustyni: „Przygotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki dla Niego” (Mt 3,5).

 

Jan Chrzciciel… Kim był?


Odważnym w słowie i czynie Prorokiem? A może człowiekiem pustyni - odzianym w sierść wielbłądzią i przepasany pasem skórzanym – odbiegającym od społeczeństwa, może trochę dziwnym… Nie mieszczącym się w pewnych normach?

 

Kim był?


Słowo Boże pokazuje mi Jana Chrzciciela jako człowieka WOLI BOŻEJ – odczytywanej i wypełnianej w codzienności. Był mężnym świadkiem Chrystusa,
który – wbrew powszechnemu myśleniu – przyciągał ludzi swą bezkompromisowością i radykalizmem w podejmowaniu Bożych spraw. Gorliwie podejmował swą życiową misję – umniejszając siebie, by wzrastał Chrystus. Silny w wierze, mocny w słowie – nie dbał o własną opinię, nie wchodził w dyskusje ze strachem i lękiem, a gdy trzeba było, zło nazywał po imieniu.

 

Odwaga i pokora Jana Chrzciciela niech będą dla mnie wskazówką w zdecydowanym kroczeniu drogami Ewangelii i życiu Bożym Słowem na co dzień. Niech lęk i strach nie przysłaniają mi nigdy Chrystusa, dla którego nie ma ważniejszych spraw niż JA.

 

Po stronie Boga


Może trzeba mi wyjść z mojego myślenia tylko o sobie, tylko o moich sprawach czy trudnościach. Może właśnie moje serce jest jak rozległa pustynia, na której dociera do mnie wezwanie, by prostować moje kręte drogi i ZAUFAĆ Bogu. Może potrzeba mi tej bezkompromisowości i radykalizmu proroka Jana, bym potrafiła zawsze stanąć po stronie Prawdy i Dobra – po stronie mego BOGA.

 

s.M. Eligia Garbacz

 

 

I NIEDZIELA ADWENTU 2022>>>