Anioły w Łebie i w innych OCHRONKACH
Anioły w Łebie i w innych OCHRONKACH

2 października – Święto Świętych Aniołów Stróżów, jak czytamy w jednym z internetowych opisów tego dnia, to „święto w kościele katolickim mające rangę wspomnienia obowiązkowego”. A w naszym osobistym życiu duchowym, ale i także tym codziennym, jaką rangę przypisujemy Aniołom Stróżom?

 

Na ten dzień przypada również święto patronalne Ochronki Sióstr Służebniczek w Łebie, czyli najprościej mówiąc naszego Przedszkola. Święto patronalne stało się również piękną okazją do tego, aby budować Wspólnotę. I tak w sobotę, czyli w dniu, w którym przypadło Święto patronalne, Rodzice wraz z Dziećmi oraz Siostrą i Pracownikami Przedszkola, spotkali się na placu rekreacyjnym w Żarnowskiej by poświętować przy ognisku, by po prostu pobyć wspólnie i czerpać radość ze wspólnego spędzania czasu.

 

 


Natomiast w niedzielę zadziało się jeszcze coś więcej… wcześniej zrodziła się inicjatywa, by w czasie Mszy św. sprawowanej za Rodziców, Dzieci, Pracowników Przedszkola, zaśpiewać wspólnie piosenkę o … Aniele. Rodzice dali piękne świadectwo! Pomimo pewnych wewnętrznych obaw, liczne grono stanęło przy Ołtarzu Eucharystycznym i wszyscy, wspólnie z dziećmi, wyśpiewaliśmy na chwałę Bogu! Bardzo to budujące, że potrafimy dla dzieci zrobić wiele, pomimo pojawiających się jeszcze pewnych oporów, stanąć i wraz z dzieckiem być… naprawdę czasem nic więcej nie potrzeba. Dobrze wszyscy wiemy, że same słowa, bez przykładu, trafiają na skalne podłoże i w rezultacie nie przynoszą owocu, ale postawa Rodzica, jako przykładu - będzie rodziła obfite owoce, jak nie dziś to jutro… Osobiście czerpałam bardzo dużo radości z tego wydarzenia. A Pan Bóg rodzi w nas kolejne pragnienia, ponieważ zakiełkowała w nas chęć kontynuowania inicjatywy! Miejmy nadzieję, że z Jego pomocą uda się nam to zrealizować.

 

 

 

 

Niech to „wydarzenie źródłowe”, jeśli tak można powiedzieć, tj. Święto Świętych Aniołów Stróżów, przyniesie nam pewną refleksję:


Na ile w naszym życiu, w życiu dorosłego człowieka, dajemy miejsca na działanie Aniołów Stróżów?
Na ile otwieramy się na współpracę z Aniołami, a może tylko uważamy że to sfera dziecięcych wyobraźni?

Miejmy nadzieję, że nie, bo przecież powinniśmy nieustannie współpracować z Aniołami, w szczególności z osobistym Aniołem Stróżem.

 

Pismo Święte wielokrotnie przecież mówi o Aniołach, warto to sobie przypomnieć:


„Czyż więc wszyscy [aniołowie] nie są duchami przeznaczonymi do posługiwania? Czyż nie zostali posłani po to, aby być pomocą dla tych, którzy mają osiągnąć zbawienie?” Hbr 1, 14
„A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu..., a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy” Ap 5, 11
„...Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? Albo Syn człowieczy, iż go nawiedzasz? Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.” Ps 8, 5-6
„Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.” Hbr 13, 2
„On (Jezus) jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.” 1 P 3, 22
„Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” Mt 18, 10
„Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego, Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Ps 91, 10-11
„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze...” Wj 23, 20


Warto „odświeżyć” swoją relację z Aniołem Stróżem, bo obecność Aniołów jest odczuwalna, jestem przekonana, że tym bardziej odczuwalna im bardziej ta relacja jest „żywa”, myślę także, że nie jeden z nas dałby tego świadectwo…

Święci Słudzy Pańscy, którzy stoicie przed obliczem Boga, zawsze gotowi wypełniać Jego rozkazy – nauczcie nas wierności w wypełnianiu przykazań Bożych. Amen

Aniele Boży Stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen.

 

Eliza Lechończak

 

INNE RELACJE:

 

Anioły w Warszawie >>>

Anioły w Kędzierzynie-Koźlu>>>