Błogosławiona tygodnia - 25.08. - Maria del Transito
Błogosławiona tygodnia - 25.08. - Maria del Transito

O pierwszej w historii Argentynce wyniesionej do chwały ołtarzy św. Jan Paweł II mówił: „Płomień, którym pałało jej serce, sprawił, że Maria del Tránsito poszukiwała zażyłości z Chrystusem w życiu kontemplacyjnym. Gdy choroba zmusiła ją do opuszczenia klasztorów, w których dotychczas żyła, nie zniechęciła się, lecz trwała w ufności, zdana na Bożą wolę, której nigdy nie przestała szukać. Jak się wówczas okazało, prawdziwą drogą, którą dla niej wybrał Bóg, była realizacja ideału franciszkańskiego. Wspomagana przez mądrych przewodników, obrała życie w ubóstwie, pokorze, cierpliwości oraz miłości i założyła nową rodzinę zakonną.”

 

 

Kim była ta kobieta?


Maria del Transito Eugenia de los Dolores Cabanillas urodziła się 15 sierpnia 1821 r.w Santa Leocadia w Argentynie. Podstawowe wykształcenie zdobyła w domu rodzinnym, a później uczyła się w kolegium św. Teresy w Cordobie. Po śmierci matki w 1858 r.wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. Franciszka, w którym doskonaliła się w modlitwie i praktykach ascetycznych. Jednak pragnieniem jej serca było całkowite poświęcenie się Bogu i dlatego w 1859 r., składając profesję w Trzecim Zakonie, dobrowolnie złożyła także ślub dozgonnego dziewictwa. Rozważała też możliwość utworzenia zgromadzenia zajmującego się wychowaniem biednych i porzuconych dzieci.

 

Przez rok, od marca 1873 r.do kwietnia 1874 r., przebywała w klasztorze karmelitanek w Buenos Aires, a następnie do 1875 r.- u wizytek w Montevideo. Obydwa klasztory musiała jednak opuścić z powodu kłopotów ze zdrowiem. Gdy w Argentynie powstało nowe zgromadzenie, Maria podjęła próbę współpracy z jego założycielką Matyldą Porres. Szybko jednak przekonała się, że dzieło, o którym myślała, powinno mieć całkowicie odmienny charakter. Korzystając z pomocy franciszkanina o. Porreca, opracowała regułę własnego zgromadzenia. 8 grudnia 1878 r.wraz z dwoma towarzyszkami założyła Zgromadzenie Sióstr Tercjarek Misjonarek Franciszkanek Argentyńskich. 2 lutego 1879 r.wszystkie trzy siostry złożyły profesję zakonną. W rok później decyzją generała franciszkanów Zgromadzenie Sióstr Misjonarek zostało oficjalnie włączone do rodziny franciszkańskiej. Zakon szybko się rozwijał. Duża liczba powołań umożliwiła jeszcze za życia założycielki otwarcie kilku kolegiów.

 

Maria zmarła 25 sierpnia 1885 r.w Cordobie. Św. Jan Paweł II beatyfikował 14 kwietnia 2002 r.s. Marię del Transito od Jezusa Sakramentalnego. Jest ona pierwszą Argentynką wyniesioną do chwały ołtarzy.

Za: liturgia słowa

 

Bóg jest autorem i zarazem gwarancją naszych najgłębszych pragnień. Zadaniem człowieka prawdziwie wierzącego jest odpowiedź na to wołanie, które w głębi duszy słyszy. Zaufanie pomimo trudności w realizacji swego powołania, odczytywanie woli Bożej na co dzień i niezniechęcanie się – całkowite zdanie się na Boga – oto prosta (lecz niełatwa) droga do świętości.

 

Opracowała s.M. Elżbieta Bujok