Błogosławiony Edmund i wyjątkowe dziewczyny
Błogosławiony Edmund i wyjątkowe dziewczyny

W sobotę 2 kwietnia  2022 r.miałyśmy okazję pojechać do Gliwic-Sośnicy, gdzie zaproszono nas, abyśmy mogły i tam podzielić się naszą miłością do Ojca Założyciela!

 


Przed południem spotkałyśmy się z grupą Marianek oraz z dziećmi ze scholki parafialnej, aby wspólnie poznać życie dwóch wyjątkowych dziewczynek: Polki- Ewy Cop oraz małej włoszki- Antonietty „Nennoliny” Meo. One, tak do nas podobne, uczą, że każdy, bez względu na wiek czy pochodzenie, może zostać świętym! Dzieci, bardzo chłonne i otwarte, mogły zobaczyć wiele wspólnych cech, które łączą je z tymi Sługami Bożymi, a my mogłyśmy dzielić się z nimi naszymi talentami.

 


Po południu parafianie zgromadzili się w kościele św. Jacka, aby zobaczyć nasze misterium o Błogosławionym. Było to wyjątkowe doświadczenie - dla członków Rodziny bł. Edmunda była to okazja do lepszego poznania i „wejścia” w duchowość naszego Ojca, a dla tych, którzy go nie znali, szansa usłyszenia o zwyczajnym i prostym „serdecznie dobrym” człowieku, otwartym na potrzeby dzieci jak również na potrzeby Kościoła i naszej Ojczyzny.

 


Byłyśmy bardzo poruszone tym, jak „żyje” tamtejsza parafia. Serdeczność, z jaką jesteśmy tam zawsze przyjmowane, ujmuje nasze serca! To doświadczenie pokazuje nam, że świętość, życie z Bogiem i dla Boga, nie jest czymś odległym i nieosiągalnym. Świętość jest dostępna dla każdego, wystarczy otworzyć swoje serce na drugiego człowieka i dostrzegać Boga, który działa w naszej zwyczajnej i prostej codzienności.

 

Postulantki wraz z s.M. Lauretą