Bóg umiłował świat
Bóg umiłował świat

Lectio divina

do Ewangelii

Niedzieli Trójcy Świętej

Ewangelia (J 3, 16-18)

 


LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWABóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM


Jak bardzo Bóg ukochał świat i nas na tym świecie, że poświęcił Swojego Syna, abyśmy mieli życie wieczne. Życie Syna, za nasze życie. Jezus daje nam zbawienie, otwiera nam niebo. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę, że dar z życia Jezusa uratował nasze życie – naszą wieczność. Zostaliśmy zbawieni drogocenną krwią Chrystusa. Żyjmy więc jak najpiękniej potrafimy na tym świecie, na który został posłany Syn i swoją obecnością go uświęcił. Cieszmy się pięknem świata stworzonego i dążmy do tego co w górze. Nie zmarnujmy owoców jakimi zostaliśmy obdarowani dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. On bardzo nas miłuje!

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM


Boże, Ty nie wahałeś się podarować życia Swojego Syna za moje życie, spraw aby przeniknęła moje serce wielka wdzięczność za ten niepojęty dar za, który nie jestem w stanie Ci się odwdzięczyć. Przyjmuję go w pokorze i proszę Ciebie o potrzebne dary Ducha Świętego, by go nie zmarnować.

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN


Zwrócę uwagę na piękno otaczającego mnie świata i podziękuję Trójcy Świętej za życie.

 

s.M. Dawida Sorokowska