Boże Miłosierdzie
Boże Miłosierdzie

Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.

Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

     Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny, tak niezgłębiony i niepojęty

     Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

Bądż uwielbiony miłosierny Boże, Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię.

Wielbiamy Ciebie w najgłębszej pokorze, Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

     Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,

     Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, A którym dałeś życie nieśmirtelne.

Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,

Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie, I wysławiajmy miłosierdzie Boże!

/Pieśń o Miłosierdziu Bożym/

 

 

Poniżej kilka wybranych myśli z Dzienniczka św. siostry Faustyny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech tych kilka wybranych myśli z Dzienniczka świętej s. Faustyny Kowalskiej,

zatrzymają nas i wprowadzą w zadumę i medytację nad wielkim DAREM - JAKIM JEST MIŁOSIERDZIE BOŻE